2013. július 28., vasárnap

Atten Ash - The Hourglass (2012)

Dallamos doom/death az Egyesült Államokból.
Már az első dal a See Me... Never olyan mélységekbe majd magasságokba visz minket, ami egy szédítő és fájdalmas találkozás a zenei harmóniával. Sláger is lehetne. De ha a metal-ról van szó én nem beszélek slágerekről. Az 50 perces lemez tele van dallamokkal és virtuóz megoldásokkal.

Ha valaki kételkedne a lemez minőségében annak Barre Gambling (Daylight Dies) neve garancia egy kihagyhatatlan albumhoz.

Melodic doom / death in the United States.

From the very first song See Me .. Never to depths and heights takes us, a vertiginous and painful encounter with the musical harmony. Could be hit as well. But when it comes to metal, I'm not talking about to hit. The 50-minute disc is full of melodies and virtuosity arrangements.

If anyone doubts the quality of the disc Barre Gambling (Daylight Dies) Name guarantee a must album.

Wintenkanten/Landetrutter

Wintenkanten - Cosmossolder in den Blacken

Mann Unden, a három dalt tartalmazó anyagról a bandcamp oldalon ezzel a szerzeménnyel lehet találkozni. Az általam ismert dalokhoz képest jóval nyersebb, de ennek az oka az lehet , hogy egy korai Wintenkanten darabról van szó. Ettől függetlenül jó lett a Mann Unden.

Landetrutter - Haufen Land

Két dalt lehet a bandcamp oldalon meghallgatni az albumról. A Kildener Scumme-t és a Hund des Soll-t. A két dal minimalista black metal, de így a legjobb. A Wintenkanten kompozíciókhoz hasonlóak a tételek, mégis sötétebb hangulattal rendelkeznek. 

http://wintenkanten.bandcamp.com/album/cosmossolder-in-den-blacken

http://wintenkanten.blogspot.hu/

http://wintenkanten.bandcamp.com/album/landetrutter-haufen-land-album

Wintenkanten - Cosmossolder in den Blacken

Mann Unden, material containing the three songs the bandcamp site with the collective works can encounter. Compared to the songs that I know much rougher, but the reason for this may be that it is an early piece Wintenkanten. Nevertheless, a good one, Mann Unden.

Landetrutter - Haufen Land

Two songs to the bandcamp page to listen to the album. The Kildener Scumme, and the Hund des Soll. The two songs are minimalist black metal, but it's the best. The Wintenkanten compositions similar to those items, they have a darker atmosphere.

2013. július 22., hétfő

Sombres Forêts - La Mort du Soleil (2013) / Gris - l'Âme Enflammée, l'Äme Constellée... (2013)

Úgy döntöttem, hogy a Quebec-ből származó két zenekar két albumáról egy posztban írok röviden. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Mindkét formáció többet és jobbat hozott annál, mint amit vártam és amit ez a világ egyáltalán megérdemelne. Érzések vihara csap le az embere. Átgondolt, tudatos, de mégis szabadon szárnyaló dalok formájában.

I decided that the two Quebec bands's album is a short post as I write. It was a very simple reason. Both of these formations has more and better than what I waited and what this world is absolutely deserves. Feelings storm strike the man. Thoughtful, deliberate form, yet freewheeling songs.


Öt évet kellett várni az új lemezre, de megérte. Annatar most sem hibázott. Minden ami eddig jó volt a Sombres Forêts-ben megtalálható a legutolsó albumon is.

I had to wait five years to the new disk, but it was worth it. Annatar still not made a mistake. Everything has been good for Sombres Forêts was found on the last album.A két fős banda (Neptune és Icare) már régóta nagy kedvenc. A 6 év után megjelent albumra nagyon kíváncsi voltam. Nem kellett csalódnom. A dupla CD jobbnál jobb tételeket rejt.

The two man band (Icare and Neptune) has long been a favorite. After the album was released 6 years is very curious. I do not have to be disappointed. The double CD better and better hidden lots.

2013. július 21., vasárnap

Thy Light - No Morrow Shall Dawn (2013)

A Thy Light a depresszív black metal rajongói közt igen hamar kultikus státuszt vívott ki magának. A Brazil halálvágy, mint egy vírus terjedt az arra érzékenyek körében és hagyott maradandó nyomokat maga után. Sokáig úgy tűnt számomra és talán nem csak nekem, hogy a Suici.De.pression demó volt az egyetlen. De jöttek a hírek ( köztük a demó újrakiadása). Ami hat év után egy albumot eredményezett. Az öt dal, ami közül kettő instrumentális tétel magas színvonalon készült el. Paolo Bruno egy fájdalmasan szép lemezzel ajándékozta meg a stílust. A dalszövegeket ismét Alex Witchfinder írta.

The Thy Light among the depressive black metal fans very soon earned a cult status. Brazil's death wish like a virus to spread among vulnerable and left permanent traces behind. For a long time it seemed to me, and not just for me, that was the only Suici.De.pression demo. I have been in the news (including the re-release of the demo). After six years, which has resulted in an album. The five songs, two of which was instrumental in high quality. Paolo Bruno gave a painfully beautiful album in style. The lyrics again written by Alex Witchfinder.

Wacht / Dunkelheit - Wacht / Dunkelheit Split (2013)

A Magyar Dunkelheit nevét a Frozen in Eternity lemez kapcsán örökre megjegyeztem. Zseniális ami azon az albumon hallható. A mostani megosztott anyagon szereplő négy dal kivétel nélkül kibaszott jóra sikerült. Igazi, Magyar fekete fém.

A Svájci Wacht ezidáig ismeretlen volt a számomra. Ahogy mondani szokták: "ami késik az nem múlik". Nyers black metal támadás, ami nem nélkülözi a lassabb atmoszféra teremtésre alkalmas pillanatokat sem.

A Wacht / Dunkelheit Split erősen ajánlott a stílus fanatikusainak.The Hungarian Dunkelheit name in connection with the Frozen in Eternity album memorized forever. Genius, which can be heard on the album. The current split in the four-song material, without exception, was fucking good. True, Hungarian black metal.

The Swiss Wacht was so far unknown to me. As they say, "is not to be delayed up to." Raw black metal attack, which is not without its slow-building atmosphere for moments either.

The Wacht / Dunkelheit Split highly recommended for fanatics of style.

2013. július 20., szombat

Agony Face - CXVIII Monolithic Squeakings (2011)

Szürrealista halál Olaszországból. A lemez rövidsége ellenére jó néhány technikás/progresszív zenei manőverrel lehet találkozni. Erős összeállítás.

Surrealistic death from Italy. Despite the shortness disc a number of technical / progressive music maneuver may encounter. Strong composition.

Moondark - Demo #1 (1993)

Death metal Svédországból. A bandának összesen ez az egy demója jelent meg. (újrakiadás 2007-ben) A dalok a klasszikus Svéd death metalt idézik fel. Kötelező.

Death metal from Sweden. The band is all in a demo appeared. (Reissue 2007) The classic Swedish death metal songs conjuring up. Required.

2013. július 17., szerda

From Beyond - Endtime Demo (2000)

Doom/death Csehországból. Minőségi cucc.
(Az újrakiadás plusz hét dallal került kiadásra.)

Doom / death metal from the Czech Republic. Quality stuff. (The re-release has been issued seven additional songs.)

2013. július 13., szombat

Gyötrelem - Dimenziók Pusztulása (2012) / Mikor A Csillagok Végleg Kihűlnek (2013)

A gyűlölet mélyen izzó lángjai ismét felkúsztak az égig. Pusztulásról dalolva égetik fel maguk körül a világot. Miközben minden elpusztul csak a nevetést hallani. Az önmagát felismerő és a létezést megvető lélek örök rothadásról álmodik és saját halálával együtt elhozza a tiédet is. Furcsa és idegen vágy ez, hiszen az életet olyan természetesnek vesszük, hogy sokan közülünk észre sem veszik a halál szükségszerűségét. Az új élet a halál maga. A halál a születés rettegett bölcsője. Ez az élet mulandó, undorító és mindig csak könyörög. Szép szavakért borul térdre. Félve öleli körbe magát a legmocskosabb helyen, hogy eltakarja szégyenét. Senki se vagy már csak egy kupac hús akit betakar a hamu.

The deep hatred glowing flames once again flung the sky. Destruction singing burning up the world around them. While all die just to hear the laughter. The self-recognition and existence defying spirit and dreams of bringing together his own death is yours to rot forever. Weird and strange desire it, because we take life for granted, that many of us do not realize the necessity of death. The new life is death. The cradle dreaded death at birth. This life is fleeting, and always begs disgusting. Nice words for her knees. Fearing himself surrounded by on the Dirtiest place to hide her shame.Nobody are you whom have a load of meat blanket of ash.

2013. július 12., péntek

Hellsaw - Trist (2012)

Fagyos fekete fém Ausztriából. Erő és intenzitás jellemzi az albumot. Kár lenne kihagyni, erősen ajánlott.

Frosty black metal from Austria. Power and intensity characterizes the album. Must be seen, highly recommended.

Wintenkanten - Großegugner Tanze

Az új Wintenkanten ProCD-R kiadvány.
A Burzum vagy akár a Darkthrone örökségének egy végletekig lecsupaszított nyers utódjával találkoztam ismét. A dalok az általam már ismert tételek után még puritánabb módon szólalnak meg. Pont úgy, hogy a black metal felszínes rajongóit elriasszák. A dark ambient persze most is jelen van. A black metál dalokra jellemzően minden felesleges díszítést mellőzve szólal meg.

The new Wintenkanten ProCD-R releases.
The Burzum or Darkthrone legacy of an extremely bare raw successor met again. The songs after I have been known to speak volumes, even puritan ways. Just like the black metal fans superficial discouraged. The dark ambient is still present, of course. The black metal songs typically avoids any unnecessary ornamentation sound.

2013. július 6., szombat

Necrotic Effect - Black Box (2013)

Thrash metal Oroszországból. Az aki meghallgatja a lemezt intenzív dalokkal találja szemben magát. A szerzeményekre jellemző, hogy death metalos hatásokkal rendelkeznek, ami csak felerősíti őket. Remek album lett.
Kötelező.

Thrash metal from Russia. He who listens to the disc confronted with intense songs themselves. The characteristics compositions that have death metal influences that accentuate them. Is a great album. Required.

By the Patient - Servants (2010)

Death metal Dániából. A banda a brutálisabb vonalon mozog. Eddig két albumuk jelent meg. A Servants az első a két lemez közül. Tulajdonképpen semmi újat nem hall az ember, de ugye ezen már meg se kell lepődni. Nem született remekmű, de azt se lehetne mondani, hogy rosszak a dalok.

Death metal from Denmark. The band is moves a brutal line. So far, two albums appeared. Servants of the first one of the two disks. Actually there is nothing new to hear people, but these do not have to be surprised. There were no masterpiece, but I would not say that the songs are bad.

Malignancy - Eugenics (2012)

Technikás/brutális death metal Amerikából. Az 1992-ben alakult csapat harmadik albumával őszintén szólva nem tudtam sok mindent kezdeni. Egyszer végig hallgattam és semmi nem maradt meg belőle. A Technikás cuccok elvetemült rajongóinak azonban okozhat még kellemes perceket.

Technical / brutal death metal from America. In 1992 team was the third album to be honest I did not do much. I once listened to and there is nothing left of it. More technique for hardened fans of the stuff but can still cause pleasant moments.

2013. július 2., kedd

Unholy Kill - Znamení hoří (2008)

Igazi régi vágású black metal Csehországból. Zajos, nyers, keresztényellenes fekete vihar. A zenekar rövid ideig létezett, összesen ez az egy album maradt utánuk.

A true old school black metal from Czech Republic. A heavy raw, anti-Christian black storm. The band existed for a short time, all this is an album remained.

Havok - Unnatural Selection (2013)


Az Amerikai thrash metal csapat elérkezett harmadik lemezéhez. Itt aztán nincs jele a fáradtságnak. Csakis az erőteljes thrash kapott helyet az albumon. És még egy Black Sabbath cover (Children of the Grave) is megszólal.

The American thrash metal band to come their third disc. Here then are no signs of fatigue both. Only the powerful thrash housed on the album. And one more Black Sabbath cover (Children of the Grave) will also be played.