2012. október 21., vasárnap

Ataraxy - Revelations of the Ethereal (2012)

A tökéletesen sikerült 2010-es Ep után megjött a Spanyol banda első albuma.
(Személy szerint az Ep-vel ismertem meg a csaptot.)
Az Immersion in Chaos intrója után kezdetét veszi az old scool death metal orgia.
Igen, a death metál hőskora köszön vissza a dalokban. A halálos atmoszféra lassú hömpölygő áradata
ellepi az embert.
---
The perfectly could Ep 2010 came after the band's first album of the Spanish.
(I personally met with the EP on of the clapped.)
Immersion in the chaos after the start of the intro old Scool death metal orgy.
Yes, result to of the heroic age of death metal songs. The atmosphere is deadly slow flowing stream of
slightly above the people.

Banished - Deliver Me unto Pain (1993)


Remélhetőleg nem kell bemutatni sokaknak a zenekart, ugyanis az egykori Baphomet tagjai állnak a név mögött (ugyanis a csapat nevet váltott). Sajnos ez a banda sem volt hosszú életű.Egyetlen nagylemezük az épp említett album volt.
Igazi death metal dalok 45 percben.
---
Hopefully no introduction to many people in the band, because of the former members are behind the name Baphomet. (because the team name changed) Unfortunately, the band did not last long.One large disk of the album was just mentioned.
Real death metal songs for 45 minutes.

Dantalion - Return to Deep Lethargy (2012)

A spanyol black metal csapat újra jelentkezett. A halált és a depressziót megéneklő idei album nem marad alul elődjéhez képest. Egy valami nem kellett volna és az a Katatonia cover a "Murder". Ez sajnos nem sikerült valami fényesen. Ezt leszámítva jó lemez lett az idei.
---
The Spanish black metal band came back. The death and depression this album did not sign it remains low compared to its predecessor. One thing you should not have: Katatonia cover of "Murder". Unfortunately, this has not been something bright. Other than that this year has been good album.

Etherial Winds - Find The Way... Together (1995)

A Holland death/doom csapat összesen egy nagylemezt hagyott hátra maga után.
De ez bizony maga a csoda. Ajánlott a stílus rajongóinak.
---
The Dutch death / doom team a in all albums left behind. But it is certainly a miracle. Recommended for fans of the style.

2012. október 19., péntek

Astral Sleep - Visions (2012)

A  2004-ben alakult finn banda már eddig is lenyűgözött az igen színes dalaival. Egy biztos a doom erősen érzékelhető, de ezután olyan szabadsággal kezelik a dolgokat amit csak kevesektől hallani. Változatos csapat voltak eddig is a death/doom- funeral doom határán. De amit a második nagylemezükön hoztak az minden várakozásomat felülmúlta.Az a szabadság amit már említettem egy olyan zseniális 4 számos albumot eredményezett, ami egyben ad súlyt a válladra és közben egy utazást ígér.

Mintha a Pink Floyd-ra oly jellemző kísérletezés és lebegés találkozott volna a doom lassú örvényeivel.
Mestermunka.
---
The Finnish band, formed in 2004, has already impressed with the songs, very colorful. One thing is certain doom strongly felt, but then managed to leave a few things from what they hear. Diverse teams were already on edge death/doom- funeral doom. But in the second set of their album exceeded all my expectations.
The freedom you have mentioned is a brilliant album contains four songs resulted, which also gives weight to the shoulder during a visit and experience.

As if Pink Floyd was so characteristic of experiment would have met with the floating and slow vortex of doom.
Masterpiece.

2012. október 17., szerda

Imperium Infernalis - Choking On The Stench Of Mankind (2012)

A Görög black metal csapat első nagylemezével nem szórakozott sokat. 26 perc töményen.
A 2003-ban alakult banda albuma kifejezetten jó lett. Igazi fekete fém.
---
The Greek black metal band's first album is not many preoccupied. Concentrated 26 minutes.
The band was formed in 2003 was definitely good album. Real black metal.

Inverloch - Dusk | Subside Ep (2012)


Csak annyit mondok, hogy Disembowelment és máris sokan felkapják a fejüket. Ugyanis az egykori Ausztrál csapatból ketten is benne vannak ebben a szintén Ausztrál bandában. A stílus az a fajta masszív és súlyos death/doom ami igen erősen kapcsolódik  funeral doom-hoz. A végeredmény nem kétséges. A három dalos Ep erősen ajánlott.
---
All I'm saying is that many of Disembowelment and you grab their heads. In fact, two of the former Australian team is also included in this Australian band. The style is the kind of serious and massive death / doom is strongly related to funeral doom. The outcome is not in doubt. The three-song EP is highly recommended.

Baht - In My Veins (2012)

Progresszív death metal Törökországból. A 2007-ben alakult zenekar első nagylemeze egy korrekt anyag lett.
---
Progressive death metal from Turkey. The band was formed in 2007, the first album was a decent material.

Atheos – The Human Burden (2012)

Az Írországi technikás death metal banda egy bitang erős lemezzel jelentkezett.

Infók a csapatról itt:
http://www.facebook.com/
atheosireland
---
The technical death metal band from Ireland is a strengths villain disk occurred.

Info for Team in:
http://www.facebook.com/
atheosireland

Draugen - Among the Lonely Shades (2011)

A francia black metal csapat tavaly debütált ezzel az albummal. Meg kell hagyni egy igen változatos albumot sikerült összerakniuk. A klasszikus black metal témák mellett helyett kaptak az atmoszférikus vonal  jellegzetesnek mondható jegyei is. Ahol az akusztikus gitárnak nem kevés szerep jutott. Csak ajánlani tudom az albumot.
---
The French black metal band made ​​its debut last year with this album. It should be a very diverse album was do it.
The classic black metal themes, rather than receiving the atmospheric lines can be considered as representative of grades. Where the acoustic guitar is not small role. I highly recommend this album.

2012. október 15., hétfő

Witchcraft - Hegyek felettem (2012)

Végre megérkezett a magyar black metal csapat új/harmadik albuma. Ez bizony fekete lett és mocskosul hideg. Van egy két meglepő momentuma a lemeznek, ami hirtelenjében meglepett rendesen. De ez a trendgyilkos anyag meggyőzött arról, hogy a csapat piszkosul jó formában van. Gonosz és változatos anyag született.
KÖTELEZŐ a black metal rajongóinak.

Az albumot itt megtalálod:
http://neverhearddistro.blogspot.hu/

---
Finally arrived at the Hungarian black metal band new / third album. It certainly was black and filthy cold. There are moments of striking the disk, which suddenly surprised properly. But that trendkiller material convinced me that the team's damned good shape. Evil was born, and a variety of materials.
REQUIRED black metal fans.

The album can be found here:
http://neverhearddistro.blogspot.hu/

2012. október 9., kedd

Maleït - Maleïnt El Món (2011)

A Spanyol csapat egy Ep után jelentkezett az első albummal. A black/death metal kategóriába sorolni őket kapásból nem éppen célszerű. Ugyanis ez elsőre még jó lenne , de ha az ember jobban odafigyel meghallja azt amitől a "black/death" meghatározás már nem állja meg teljesen a helyét. Mivel a progresszív death metál jegyeit is észrevenni ami csak színesíti a lemezt. És ami még említést érdemel azt a tiszta ének aminek előfordulása közel sem gyengíti az összképet hanem erősíti azt.

Felesleges is lenne további stílusbeli keveredést ecsetelni a lemez 54 perce színtiszta tökéletesség. Ajánlott.
---
The Spanish team an EP occurred after the first album. The black / death metal classify them off the bat is not exactly practical.
In fact, at first it would be good to have, but if it makes people more attentive to hear the "black / death" may no longer hold up the place completely. Because of the progressive death metal signs can be noticed that only enrich the disc. What is also noteworthy that the incidence is far from clear which of overall picture weaken but strengthens it.

Further it would be useless to describe the stylistic confusion, disc 54 minutes of pure perfection. Recommended.

Bloodshot Dawn - Bloodshot Dawn (2012)

Az Angol csapat első nagylemeze a dallamos death metál modern kori csodája.
Brutális tempóval, jó időben időzített dallamokkal. Ez bizony nem az a gyenge átlagos lemez, szóval vigyázz vele, mert érhetnek meglepetések.
---
The English band's first album, the melodic death metal modern-day miracle.
Brutal tempo, tunes timer at the right time. This is certainly not the weak average disk ,so pay attention, because surprises.

Anatomia - Decaying in Obscurity (2012)

Lassú, súlyos és beteges a Japán Death/doom banda új nagylemeze, amire hét évet kellet várni.
De megérte. Az 50 perces album igen morbid hangulattal rendelkezik.

Csakis fanoknak.
---
Slow, heavy and unhealthy of the Japanese Death / Doom band's new album, you have to wait for seven years. But it was worth it. The 50-minute album is a very morbid atmosphere.

It is only fans.

2012. október 5., péntek

Enslaved - RIITIIR (2012)

Kérem szépen lehet készülni. A Norvég csapat új lemezével ismét a maximumot hozta.
De tőlük nem is számítottam másra. Már a Thoughts Like Hammers súlyos bevezetője
tudatta velem, hogy itt se lesz másképp, mint ahogy megszoktam a Grutle Kjellson által vezetett csapattól.Progresszív black, súlyos riffek, tiszta ének morózus  black metálra jellemző vokállal.
Epikus viking költemények északról.
---
Please be well prepared. The Norwegian team's new album was once again the most.
But I did not expect anything else from them. Even the introduction of serious Thoughts Like Hammers
informed me that there will be no other way, as it used to Grutle Kjellson led the team.
Progressive black, heavy riffs, vocals morose typical black metal vocals.
Viking epic poems from the north.

SUPPLICIUM - The Pleasure of Immuted / Doomed Zombies, Compilation (2011)

Doom/death ismét Mexicóból. Azonban itt már egészen más a helyzet.
Ugyanis itt már letisztult dalokat hallhatunk, igazi death/doom kompozíciókat.
A dalok demós és próbatermi felvételekből álltak össze.
Az összeállítás erősen ajánlott a stílus rajongóinak.
---
Doom / death metal from Mexico again. However, the situation here is quite different.
It is already clear in songs we hear, a real death / doom compositions.
The songs demo and rehearsal recordings has been assembled.
The compilation is highly recommended for fans of the style.

Posthum - Lights Out (2012)

Még 2010-ben találkoztam a Norvég csapat debütáló lemezével. Rögtön kedvenc lett. Nem is olyan rég megjött a második album is. A csapat  ismét egy jó lemezt hozott. Az idei anyag már direktebb dalokat tartalmaz. Ha egy második Sacrifice-ra vársz akkor előre el kell mondanom, hogy nem másolták le a ".Posthum" dalait. Némileg lazább az összekötő erő a  mostani dalok között, de az album még így egyben van. Egy kicsit jobbat vártam, de csalódott így se vagyok a végeredménnyel.
---
Even in 2010, I met with the Norwegian team debut album. Once became a favorite. Not so long ago I got the second album. The disc has a good team again. This year's material already contains more direct songs. Sacrifice a second to wait to tell you in advance that it is not copied to the ". Posthum" songs. Somewhat looser connection to the power of today's songs, but the album is still in one piece. A little better than I expected, but I'm not so disappointed with the result.

Gutwrench - Mausoleum ...to Dwell & Rot In (2012)

Death/doom Mexicóból. Ez így elsőre jónak is tűnt. Sajnos a lemez igen közepes produktum lett.
Azt nem mondanám, hogy nem lehet végig hallgatni akár többször is, de ezentúl semmi különös.
---
Death / doom from Mexico. This is so good at first appeared to be. Unfortunately, the disc was a very middle Production.
I would not say that it is impossible to listen to several times, but nothing special now.