2011. december 22., csütörtök

Drakonhail - ...Des Ailes.... (2011)

Black metál francia földről.
Az egyszemélyes csapat (Dunkel) lemeze igen csak jóra sikerült.30 vagy 21 perces dalait hallgatva egy percig se unatkoztam.Sikerült neki az ami igen sokaknak nem,a kikerülhetetlen monotóniát színesíteni.Mivel nem a legkönnyebb feladat ébren tartani a figyelmet ennyi időn keresztül.
El lehet bizony merülni a zene adta atmoszférában.Ez számomra nagy pozitívum.

Persze a dupla lemezen a nyolc dal között találunk rövidebb darabokat is.De mindegyikükre jellemző az a black metál adta fagyos,de magával ragadó érzés.

A lemez hossza 103 perc elsőre talán rémisztő lehet,de a dalok megérik,hogy időt szánjunk rájuk.
----
French black metal from the ground.
The one-man team (Dunkel) album was very good.
30 or 21 minutes of listening to his songs never was bored for a minute.
He succeeded in that so many people do not, the inevitable monotony colorful.
Since it is not the easiest task to keep alive the attention so many times over.
Is it possible to dive the music certainly has atmosphere.
This is my a large plus.

Of course, the double-disc of eight songs can be found for less
pieces as well.But each of them characterized by a black metal was cold, but an immersive feeling.

The record length of 103 minutes can be daunting at first perhaps, but the songs well worth taking the time to appreciate them.

Necromimesis - Ashk (New Edition) + Trance, or Decease Compilation (2010)

Érnek néha meglepetések.Funeral doom iranból.
Igen jól olvasod.(Bár az 1000 Funerals már rég óta ismerős számomra.)
De akkor is érdekes összefutni egy ottani zenekarral.
Ami esetünkben  egy egyemberes(Saeid Nasiry) zenekarról van szó
A stílus kedvelői tegyenek vele egy próbát,mivel közel sem rossz a Necromimesis.
+
Ashk arabul :Szerelem
---

Worth sometimes surprises.
Funeral doom from Iran.
Yes you read well. (Although the 1000 Funerals have long been familiar to me.)
But it's still an interesting run in with a local band.
As our case is a one-man (Saeid Nasiry) band is about.
Fans of the style make him a try, is not nearly as bad Necromimesis.
+
Ashk Arabic: Love

2011. december 20., kedd

Catacombs - In the Depths of R'lyeh (2006)

Funeral doom amerikából.
Azt a fajta mély nyugtot nem adó hangulatot árasztja
magából amit annyira kedvelek.
A finn Tyranny jut róla eszembe.

Xathagorra Mlandroth egymaga készítette el az albumot.
72 perc kímélet nélkül.
Kötelező a stílus rajongóinak.
----
Funeral doom from the USA.
It was the kind of deep not subject to tax receipts atmosphere
what I like so much of himself.
The Finnish Tyranny comes to mind about him.


Xathagorra Mlandroth by himself created the album.
72 minutes mercilessly.
Mandatory for fans of the style.

2011. december 18., vasárnap

Solothus - Ritual of the Horned Skull Demo (2011)

Old school death/doom a finnektől.
A demó három dalát ajánlott kripták közelében hallgatni.Mert valószínűleg hasonló helyen írhatták őket.
---
Old school death / doom from Finland.
A three-song demo recommended crypts near silent.
Because they probably could write similar to place.

Graveless - Eternal Lies Ep (1999)

Death/doom északról.
A norvég csapat nem volt hosszú életű,egy demó és ez az ep a diszkográfiájuk.
A 17 perc alatt hallható 4 dal közel sem rossz.
----
Death / doom from the north.
The Norwegian team was short-lived, and this is a demo EP in discography.
The 17-minute played song about four is not bad either.

Tuhonvarjo - Syvyyden Syli Demo (2010)

Death doom a finnektől.
Dallamokkal,atmoszféra teremtő billentyűs munkával.
Több,mint biztató.
---
Death of doom from Finland.
Melodies, atmosphere in keyboards, creative work.
More than good.

Morito Ergo Sum - Moonchild Ep (2011)

Bánattal teli doom svédországból.
Az ep dalai alapján igen jó dolgokat hozhat még a csapat.
Majd meglátjuk.
(A  Solitude Aeturnus és My Dying Bride között tudnám őket
elhelyezni.De ez persze az én személyes véleményem.)
---
Full of sorrow doom from Sweden.
The EP's songs can still be very good things about the team.
We'll see.
(The Solitude Aeturnus and My Dying Bride between them could
place.But of course this is my personal opinion.)

2011. december 13., kedd

From The Vomit - Memoirs of Misery (2011)

Megmondom őszintén a zenekar neve alapján
nem teljesen erre számítottam.
Meg is lepődtem rendesen.
Rock&Roll hangulatot áraszt magából az album.
Persze itt nem a stílusok keveredésére kell gondolni.
A lazaság ami szenvtelenül árad a dalokból.
Nagyon is jó és változatos death metált eredményezve.

Csak ajánlani tudom az amerikai banda debütáló lemezét.
---
Tell the truth under the name of the band
not quite what I expected.
I was surprised properly.
Rock & Roll ambiance of the album itself.
Of course you do not need to think about the blending styles.
The looseness of the song from which flows calmly.
Very good and varied resulting in death metal.

I highly recommend the U.S. band's debut album.

Arcthuris - Mondsucht (2011)

Szimfónikus dark ambient németországból.
De az nem elhanyagolható tény,hogy ebben az
atmoszférikus  black metál is hallatszik.
Nem sokat,pont ezért az ambient hangulat teremtő
dallamai a dominánsak.
Tetszetős.
---
Symphonic Dark Ambient from Germany.
But the not inconsiderable fact that in this
atmospheric black metal is heard.
Not much, just so the ambient mood created
tunes of are dominant.
Sleek.

2011. december 9., péntek

Galaktik Cancer Squad - Eroberer (2011)

Egyszemélyes(Argwohn) progresszív  black metál csapat lemeze németországból.
Érdemes időt szánni rá.
----
One Man (Argwohn) progressive black metal band album from Germany.
It is worth to spend time on it.


Galaktik-Cancer-Squad


Beyond - Thrash In Black (2011)

A magyar,Gyöngyösi thrash brigád friss erőtől duzzadó
lemeze.Sajnos  beárnyékolja a zenekar dobosának,Zavarkó Lacinak tragikus halála.
Igen,ezért is nehéz úgy írnom a lemezről,hogy ne jutna eszembe, az album megjelenését ő már nem élhette meg.

Szóval mit is hallunk a lemezen ?
Színtiszta,őszinte thrash metált.
A zenekar tisztességesen teljesített,több lépcsőfokot lépve előző "Thrash" című albumuk után.

Thrash fanoknak kötelező.
---
A Hungarian thrash brigade (Gyöngyös) swelling with fresh force involved
album.Unfortunately, overshadowed by the band's drummer, Zavarkó Laci's tragic death.
Yes, it is difficult to write a disc that would not mind this album
His appearance is not live it.

So what we hear on the disc?
Pureand sincere thrash metal.
The band performed honestly, multi-step stepping
previous "Thrash" album after.

Thrash fans are required.

http://www.beyond.hu/

Escarnium - Rex Verminorum (2011)

Szívet melengető death metál a braziloktól.
Tessék csak meghallgatni a Ep-t.
Csalódás kizárva.
---
Heart-warming from the Brazilian death metal.
There you go just to listen to the EP.
Disappointment is excluded.

Thulcandra - Under a Frozen Sun (2011)

Bármennyire is tettszik a lemez
ha Dissection-t akarok hallgatni akkor
azt fogok.

Hiába lett frenetikusan jó az "Under a Frozen Sun".
A hasonlóság kegyetlenül zavar.
Ez van.
---
Much is made ​​based on the record
If you want to listen to you, DISSECTION
I will.

Despite the good was frantic, "Under the Frozen Sun."
The similarity is cruel disorder.
That's it.

2011. december 3., szombat

Totalselfhatred - Apocalypse in Your Heart (2011)


Ezidáig még nem találkoztam a zenekar nevével.
Sajnos.
Amit tényleg nem értek.
Pedig a finn csapat depresszív black metálja számomra
keserű,de mégis örömteli találkozás.

Személyes véleményem szerint a Lifelover rajongók jóban lesznek a lemezzel.Már ha eddig nem ismerték volna.Persze a stílus (depresszív  black) rajongók se hagyják ki a lemezt.
---
So far I have not encountered a band name.
Unfortunately.
What I really do not understand.But the Finnish team of depressive black metal to mebitter, but a joyful meeting.

My personal opinion, Lifelover fans will ship with the disc.
Even if you have not yet been recognized.Of course, the style (depressive black) fans do not leave the disc.

Midnight Odyssey - Funerals from the Astral Sphere (2011)

Lenyűgözően hangulatos ambient/black metal ausztráliából.Nem meglepő,hogy egyszemélyes zenekarról van szó.Dis Pater az atyja a Midnight Odyssey-nek.A dupla lemez összesen két órányi hallgatnivalót rejt magában.
Tökéletes.
---
Impressively atmospheric ambient / black metal from Australia.Not surprisingly, it is a personal music.
Dis Pater, the his father the Midnight's Odyssey.
The double plate of food in two hours of listening
fraught.
It's perfect.

Coldwar - Christus Deathshead (2011)


Death metál írországból.
A "Christus Deathshead"  a csapat harmadik nagylemeze.
Nem tartogat semmi meglepőt vagy újdonságot.
Mindezektől függetlenül kellemesen
duruzsol a fülembe.
Nincs is másra szükségem.
---
Death Metal from Ireland.
The "Christus Deathshead" the team's third album.
Not hold anything surprising or new.
Apart from that all pleasantly
ding in my ear.
There is something else I need.

Godhater-Odium (2011)


Nyers black metál orosz földről.
A három fős csapat ezzel a lemezzel debütált
ami közel sem sikerült rosszul.
----
Raw Russian Black Metal from the ground.
The threemember team made ​​its debut
this recordnearly could not be badly.