2012. február 29., szerda

Verdun - Sov Du Lilla Samvete (2011)

Depresszív black metál svédországból.
Nem elég,hogy depresszív de még olyan nyomasztó
hangulatot áraszt magából amit rég hallottam ebben a stílusban.
Képes maga alá temetni az embert.
---
Depressive black metal from Sweden.
Not only are depressed but have a depressing
atmosphere of himself that long ago I heard this style.
Able to bury the people under him.

Disastrum - Dark Side Of God (2011)

Death metál mexicóból.
Nagyon kellemes lemez lett.
Több ilyen albumra lenne szüksége a stílusnak.
Kitűnő munka.
---
Mexicóból death metal.
Highly comfortable record.
Several of these albums in the style you need.
Excellent work.

Seelengreif - ...zum Tode betrübt (2011)

Black metál a németektől.
Nálam pozitív eredményeket ért el a lemez.
A lemez 48 perce változatosan telt el.
Nem unatkoztam és ez már jó jel.
---
Black Metal from the Germans.
I have positive results in the disk.
The disc is 48 minutes had elapsed varied.
I was bored and this is not a good sign.

Asphyx - Deathhammer (2012)

Ó,igen.Ilyen lemezre vártam
a nagy múltú holland csapattól.
Modern kori death/doom gyöngy szemekkel.
Persze azok a klasszikus kripta szólók
nem hangzanak el Eric Daniels-től .
Amit a zenekar régi rajongói jól ismernek.
Mégsem érzem,hogy hiba lenne a gépezetben.
Tökéletes album lett.
---
Oh, yes.
I expected these disk
of the prestigious Netherlands team.
Modern death / doom gems.
Of course, those classic crypt solos
not to sound like Eric Daniels.
What the band's old fans are well known.
Yet I feel that it would be wrong section of the machine.
Perfect album.

Infamous - Of Solitude and Silence (2011)

Depresszív black metál olaszországból.
A dalok szerkezete nagyon hasonlít egymásra.
De ez legyen a legnagyobb  gond.
Jó lemez lett.Ez a lényeg.
---
Depressive black metal from Italy.
The song structure is very similar to each other.
But it should be the biggest problem.
High record.This is the point.

Breath of Beherith - Minds of Blind (2010)

Ütős orosz death metál.
Ajánlott a lemezt meghallgatni.
Ne feletkezzük el róla,hogy basszusgitáron
női kezek adagolják a brutalitást.
---
Russian death metal striking.
It is recommended to listen to the disc.
Do not forget to get your sure that the bass
Women's hands are fed to the brutality.

2012. február 19., vasárnap

Mare Infinitum - Sea of Infinity (2011)

Tökéletes atmoszférikus doom/death az oroszoktól.
Remélem nem kell is többet írnom.
Akiknek ismerős a tagok és a zenekarok neve
az már tudja mire is számíthat a lemezen.
100% minőségi zenére.

A.K. iEzor (Abstract Spirit, Comatose Vigil)
Homer (ex-Who Dies in Siberian Slush)
---
A perfect atmospheric doom / death from the Russians.
I hope you do not have to write even more.
Those who familiar to the band members' names and
already knows what to expect on the disc.
100% high quality music.

Landforge – Servitude to Earth (2012)

Egy évvel az első lemez a "Creation Cycle" után ismét egy kisebb csodában lehet részem.Hiszen az angol egy emberes zenekar (Stephan Carter) visszatért.
Hozva azt amit annyira megkedveltem a Landforge-ban.
---
A year is the first album "Creation Cycle" again after a small miracle can be part of me.After all, the English one-man band (Stephen Carter) is back.You are so fond of  bringing it in Landforge.

http://landforge.bandcamp.com/album/servitude-to-earth

Earth Burnt Black - Harrowing Catharsis (2011)

Az amerikai zenekar hivatalos weboldalán a Progressive sludge
stílus megnevezéssel találkoztam.Ezzel nem szállnék vitába.
Ők csak tudják azt,hogy mit és milyen formában akarnak velünk közölni.

Az már tény,hogy nem egy egyszerű lemez a "Harrowing Catharsis"
de rá lehet hangolódni.
---
The band's official website of the American Progressive sludge
I met called style.This discussions not be accommodated.
They just know that what and in what form they want to communicate with us.

The fact is that not a simple disc in the "Harrowing Catharsis"
but it can be align.

http://earthburntblack.bandcamp.com/

Ethir Anduin - Entombed in the Depths of the Frozen Forests (2012)

Az előző 2011-es lemeznél a "A World Without All"-nál még nem éreztem
azt ami ennél az albumnál már nagyon is tetten érhető.
Jóval egységesebb lemez lett,mint az elődje.
Ha kategorizálnom kellene az atmoszférikus doom/death vonalon helyezném el
az albumot.
A dalok instrumentálisak,tehát vokál most sem hallható.
De nem is hiányolom azt.Jó album született.
---
The last disc of the 2011 "World Without All" than even I did not feel that this album is very well observable.
Disk became much more coherent than its predecessor.
If you would categorize the atmospheric doom / death line, putting the album.
The songs are instrumental, vocal is not now heard.
But do not miss it.High album was born.

2012. február 12., vasárnap

Wilds Forlorn - We, the Damned (2012)

Atmoszférikus black metál-hollandia.
Egyszemélyes zenakar-Yuri Theuns.
Az album első néhány perce még elég becsapós lehet
hiszen csak az idő előre haladtával mutatkozik meg
mi is rejtőzik a lemezben.
Nem kell itt valami zseniálisan újító,egyedülálló dologra gondolni.
Nem is vártam ilyet mikor el kezdtem hallgatni az albumot.
Kedvenc lett ez a szomorúsággal átitatott lemez.
Nem hajlik át a depresszív black metál ösvényére
de ettől függetlenül még érezni benne a bánatot, a veszteséget.
---
Atmospheric black metal, netherlands.
One Man band, Yuri Theuns.
The album's first few minutes are quite tricky to
just because as time goes by there is a
what is hidden on the disk.
You do not need something genius innovative, unique things to think.
I did not expect such a thing when I started listening to the album.
My favorite was this sorrowsteeped disc.
Not inclined to the path of depressive black metal
but nonetheless it to feel the sorrow of loss.

Embrace of Thorns - Praying for Absolution (2011)

Az "Atonement Ritual" idején találkoztam a görög death/black csapattal először.
Két évvel később jelent meg a "Praying for Absolution".
Igen vannak zenekarok akikben nem kell csalódni.
Halálos,sötét matéria 47 percben.
---
The "Atonement Ritual" during the I met by the Greek death / black team first.
Two years later came to "Praying for Absolution".
Yes there are bands who did not be disappointed.
Death, dark materia forty-seven minutes.

Murw - Kanker (2011)

Az 1997-ben alakult holland csapat első nagylemeze.
Ezt megelőzően öt demóval és egy split albummal jelentkeztek.
A szűk 38 perces lemez az atmoszférikus black-Black/doom jegyében telik.
Az első dal a "Kanker" még nem igazán fogott meg.
De a folytatásra már nem lehet panasz.
A már említett két stílus behatárolás útján halad tovább.
Érdekes anyag lett azt meg kell hagyni.
Meg lehet vele barátkozni.
Nekem sikerült.
---
The Netherlands team was formed in 1997 the first album.
Prior to this album five demo and a split made themselves known.
The tight 38-minute record of atmospheric black-Black/doom the spirit of time.
The first song in "Kanker" have not really impressive to me.
But it is no longer possible to continue the complaint.
The two styles mentioned delimitation by track on.
It was interesting material to be deleted.
You can make friends with him.
It got to me.

War Master - Pyramid of the Necropolis (2011)

Old school death metál az amerikai Texasból.
Nem ajánlott hanem egyszerűen kötelező !
---
Old school death metal from Texas in the U.S..
It is not recommended but merely required!

Forest Mysticism - Blood of the Woodland ,Compilation (2009)

Black metál ausztráliából.
Az összeállítás a 2007-es split és a 2008-as demó dalait foglalja magában.
A zene D. munkája aki a Woods of Desolation-ből már jól ismert.
Tehát akinél a Woods of Desolation a kedvencek közt van ezt sem hagyhatja ki.
---
Black metal from Australia.
The compilation of the 2007 split and the 2008 demo includes songs.
The music is D. who work in the Woods of Desolation from well-known.
So who has the Woods of Desolation is among the favorites this may leave out.

2012. február 6., hétfő

Rituals of the Oak - Come Taste the Doom (2012)

Az ausztrál csapat 2009 után ismét egy nagylemezzel jelentkezett.
Nem lehet egy rossz szavam se,hiszen a lemez kiváló lett.
Kötelező !
---
The Australian team in 2009 after a great disk came back.
Can not be a bad word either, because the plate was excellent.
Required!

WHO DIES IN SIBERIAN SLUSH ,Split (2011)

WHO DIES IN SIBERIAN SLUSH:
1. The Spring.
2. Refinement Of The Mould.
(Запись, сведение /Recorded and mixed at
Primordial Studio).

EGO DEPTHS:
1. My Hearse Immortal.
2. Unmasker of the Absurd.
(Запись, сведение/Recorded and mixed at
In the Depths of Altar Studio).

Yyrkoon - Unhealthy Opera (2006)

Egy "kis" brutalitás a franciáktól.
Régi kedvencem ez a death metál lemez.
---
A "small" from the French brutality.
This old favorite death metal disk.

Merlin - Deathkoteque (1997)

Death metál az oroszoktól.
Nem mellékes,hogy Mary Abaza nő létére
kegyetlen hangokkal súlyosbítja a helyzetet.
---
Death metal from the Russians.
Significantly, the existence of woman Mary Abaza
sounds cruel aggravating the situation.

2012. február 4., szombat

The 11th Hour - Lacrima Mortis (2012)

Az Ed Warby ( Ed Warby) nevével fémjelzett
doom/death banda elérkezett második lemezéhez.

Kérdés van ?
Nincs és ez így van rendben.
Kiváló album született ismételten.
Ez a lényeg.
---
Ed Warby hallmarked by the names
doom / death metal band's second album to come.

The question is?
No and that is fine.
Excellent album, born again.
This is the point.

Soulfallen - The Promise of Hell (2012)

A finn dallamos death metál zenekart személy szerint a második "Grave New World"lemezével ismertem meg.Három évvel később megérkezett a harmadik lemez, a folytatás az idei "The Promise of Hell".

Már az első dal a "The Birth of Newfound Death" is bizonyítja azt,hogy a csapat nem fogyott ki az ötletekből.Kezdésnek is tökéletes.
És ez így folytatódik dalról dalra.
Egy két dalban hallható női vokál is Kai Leikola hangja mellett.Plusz a lemez kapott egy szimfonikus hátteret is ami csak erősebbé teszi
az albumot.Még jobban erősítve az amúgy is tökéletes atmoszféráját.
---
The Finnish melodic death metal band in the second person "Grave New World" album knew him.
Three years later came the third album, a Continued from this year's "The Promise of Hell."

From the very first song, "The Birth of newfound Death" also proves that the team does not run out of ideas.
To get started, is perfect.
And so it goes on song in song.
In a two-song is heard female vocal sound of Kai Leikola.
Plus the disk was a symphonic background is just what makes the album stronger.
Further strengthening the already perfectly atmosphere.

2012. február 3., péntek

Ethir Anduin - A World Without All (2011)

Funeral doom - oroszország.
Egyszemélyes zenekar - Alexei Veselov.

A funeral doom,mint stílusbeli meghatározás nem teljesen állja meg itt a helyét.
Hiszen érvényes lehet még az
instrumentális,ambient,atmoszférikus,kiserletezős jelző is.
Vannak színtiszta funeral doom pillantai a lemeznek,de az összkép ennél jóval bonyolultabb.
Talán egy kicsit még sok is.Teljességgel megtudja zavarni az embert.
A végeredmény kicsit felemás lesz emiatt.Rossznak ettől függetlenül nem mondanám.
Kíváncsi leszek az idei lemez ,a 2012-es mennyiben változtat ezen.
---
Funeral doom - Russia.
One Man Band - Alexei Veselov.

The funeral doom, such as style definitions are not entirely hold water in its place.
After all, can be valid even in the instrumental, ambient, atmospheric, experimental indication as well.
There is pure funeral doom sight of the disc, but the overall picture is far more complex.
Maybe a bit too much.
Learns the man is totally confuse.
The end result will be a little odd about it.However, do not say bad.
I wonder at this year's album, 2012's how to change this.

Tears of Mankind - Memoria (2011)

Fájdalom és bánat,amíg az el nem temetne minket.
Dallamokkal teli gothic-doom/death  oroszföldről.
Az egyszemélyes csapat (Phil) már 2002 óta
tevékenykedik.Ez a negyedik nagylemeze.
---
Pain and sorrow, until it bury us.
Gothic-doom/death filled with melodies from the Russians.
The one-man team (Phil) since 2002 it operates.
This is the fourth album.

2012. február 1., szerda

Nostalgie - As Life Disappears EP (2011)

A zenekar három tagja a depresszív black metál
rajongóknak közel sem  ismeretlen.
(Nostalgie)
Ahogy nekem se.

Azt már eddig is tudtam,hogy a minimalizmus jellemzi
a dalaikat,de ez az ep már már a semmi határát súrolja.
Elég halovány,a négy dal közül egy sem fogott meg igazán.
Elkapkodottnak tartom az anyagot.Ennél lehetett volna sokkal jobb is.
---
The band's three members of the depressive black metal Fans is not nearly unknown.
As for me either.

We already knew that minimalism is characterized by
in their songs, but this ep is now no boundaries.
Quite pale, the four songs, none of it really caught.
It could have been working on the songs, so it just comes rushing to mind.
More could have been much better.

Dodsferd - Cursing Your Will to Live (2007)

Színtiszta gonoszság és black metál.
Ez jellemzi a görög csapat lemezét.

Ha még nem ismerted volna a bandát
akkor itt az ideje pótolni a hiányosságokat.
---
Of pure evil and black metal.
This album is characterized by the Greek team.

If you do not know the band would have
then it is time to fill the deficiencies.

Fermentatio - Felülnézet , Demo (1992)

Magyar death metál.
A zenekar összesen ezt az egy demót
hagyta ránk,de ez bizony ütős lett.
---
Hungarian death metal.
The band has a demo of this
left us, but it was verily striking.

Raventale - Bringer of Heartsore (2011)

Black/doom ukrajnából.
Az egyszemélyes zenekar (Astaroth Merc)
korrekt módon összerakott albumot tett le az asztalra.
---
Black / Doom from Ukraine.
The one-man band (Astaroth Merc)
correctly put together an album made ​​it on the table.