2013. február 25., hétfő

Ravenous - Book of Covetous Souls (1991)

Thrash metal  Ausztriából.

Már az első két dal azt az igazi thrash metalt hozza. Nincs kétség afelől, hogy értették a dolgukat. Az elkövetkezőkben sem kell tartani attól, hogy ellaposodik az egész. Erővel viszik végig mind a kilenc dalt.

A csapatnak ez az egy lemeze jelent meg, semmi több. Ami a lemezt ismerve sajnálatos tény.
---
Thrash Metal from Austria.

Two songs from the first thrash metal bring it the true. There is no doubt that understand what they're doing. In future, no need to fear that flattens all. Power carried through all nine songs.

The team is one of the album came out, nothing more. For the record knowing unfortunate fact.

2013. február 24., vasárnap

Viragha - Imperfect Automaton Ep (2012)

Az egy emberes (Hansaka, aki ismert lehet még a Decaying Theory-ból) Sri Lankai csapat indulása 2011-re datálható.
Egy demó után tavaly jelentkezett ezzel a három dalos Ep-vel. Már az első "Atheethawarjana" jelzi, hogy nem vidám percek fognak itt következni.
A második tétel a "The Gospel of Despair"-ben egyfajta megváltást és nyugtot kereső lélek fájdalmas, depresszív sikolyait hallani. Aki annak ellenére, hogy végzetesen összetört még a kiutat keresi.
Az már persze nehéz kérdés, hogy megtalálja e amit keresett. Az Ep-t a Time to Leave szorongással teli hangjai zárják le.
---
The one-man (Hansaka, who is known to have a Theory of Decaying) Sri Lankan group starts dating back to 2011.
A demo was released last year after this three-song EP. From the first "Atheethawarjana" to indicate that they are not joyful moments happen. The second movement, "The Gospel of Despair" was a kind of painful soul seeking redemption and calms depressive hear screams. Who despite being fatefully crushed still looking for a way out. The difficult question is, of course, whether you are looking to find. The EP will be filled with the sounds of distress Time to Leave closed.

http://viragha.bandcamp.com/album/imperfect-automaton

2013. február 23., szombat

Mourning Beloveth - Formless (2013)

Az Ír death/doom csapat immáron ötödszörre jelentkezik albummal. Ahogy tőlük megszokhattuk magas szinten írják a dalaikat. Ami most is természetes velejárója a kompozícióknak. A lemez 80 perce nagyon sok időt ad nekünk arra, hogy átértékeljük értékeinket és a világot magunk körül. Mi az amit magunkkal viszünk és mi az amit hátrahagyunk.
---
The Irish death / doom team is now the fifth time occurs album. As you would expect from them high level description of the songs. Which is now a natural part of the compositions. The disc is 80 minutes a lot of time gives us an opportunity to reassess our values ​​and the world around us. What is it that we take and what we leave behind.

Omnium Gatherum - Beyond (2013)

Megérkezett a Finn dallamos death metal csapat legújabb lemeze. A srácok most sem aprózták el a dolgokat. Az album változatos lett, de ezt tőlük már megszokott. A komorabb és vaskosabb témák mellett igazi dallamok szárnyalásának is fültanúja lehet az ember. A banda így a hatodik nagylemezénél is tud újat mutatni, nem észlelni a fáradás jeleit. Az 57 perces anyag hallatán a zenekar kirobbanó formában van.
---
Has arrived Finnish melodic death metal band's latest album. Guys were still in perfect shape.
The album has been varied, but they have come to expect. The thicker and darker themes of soaring melodies while listening ear can be witnessed in person. The band's sixth album so when something new can not detect the signs of fatigue. The 57-minute sound of the band's explosive material form.

2013. február 18., hétfő

Solus - Cursed Woods Demo (2013)

Mikor tavaly novemberben először találkoztam  hírrel rögtön felkaptam a fejem. És igen itt van, megjött az új demó.
Az előző "Forgotten Visions" dalaihoz képest ridegebb és komorabb hangulat fogadja az embert. Ez már az Intro utáni első dalnál  a Shadows Behind Us-nál rögtön észrevehető. A nyers és vészjósló black metal taktusairól. A folytatásban az Awakening Of The Ancient Woods-ban már egy árnyék úszik a gitárok éles hangjai közé, hogy kísérteties atmoszférát teremtsen. Ez az árnyék Nocturnal Summoning-ban is erősen kifejti hatását. A demót az Outro zárja le.

Mivel nem akarom ismételni magam csak annyit mondok, hogy D ismételten egy remek anyagot rakott össze.
---
When I first met last November news immediately raised his head. And so here, here's a new demo.
The previous "Forgotten Visions' songs of compared to the colder and sombre mood of the people receive. This is the first song after the intro Shadows Behind Us at once noticeable. The raw and ominous black metal taktusairól. The sequel to the Awakening Of The Ancient Woods has been a shadow of floats between sounds sharp guitars to create a spooky atmosphere. This shadow was also strongly Nocturnal Summoning effect. Of the demo Outro closed.

Because I do not want to repeat myself I will simply say that D is a great material put together again.

http://rottencrowz.blogspot.hu/2013/02/out-now-solus-cursed-woods-demo.html

Witcher/Velm - Keresztúton/Földek Split (2012)

Két Magyar csapat megosztott anyaga az underground zenei világból.

Witcher : Végre elhozta a dal azt a billentyűs játékot amire már vártam. A pozitív változást. Továbbra is az egyszerűbb dallamvezetést hallani, de az atmoszféra itt már jóval erősebb. Ennek kifejezetten örülök. A "Keresztúton" egy korrekt módon összerakott dal lett amiben érezni, hogy a csapat csak erősebb lesz az idővel.

Velm : A  zenekar számomra ezidáig ismeretlen volt. Ez a split nagyon jó ötlet volt, mert így hallhattam egy lenyűgöző dalt (Földek) a csapattól. És az már biztos, hogy ettől kezdve figyelemmel fogom őket kísérni, ahogy csak tudom.

---
Hungary made ​​two teams split the underground music world.

Witcher: finally brought the game with the keyboard you've been waiting for. The positive change. Continues to lead the simple melody to hear, but the atmosphere here is much more powerful. This is highly welcome. The "Keresztúton" is a correct way to feel which has been put together with the team only becomes stronger with time.

Velm: The band was unknown to me so far. This split is a good idea. Because I could hear an amazing song (Földek) to the team. And for sure, that I will henceforth subject them to follow as I can.

2013. február 16., szombat

Vorkreist - Sickness Sovereign (2009)

Kegyetlen és sötét black/death  metal Franciaországból. A csapatnak ez a harmadik albuma. Vaskos, végig intenzív hangorkán. Ami irgalmat nem ismerve száguld a pokolból egyenesen a gyönge lelkedbe. Hogy megmutassa milyen ha a pusztító ragály járja át mindened.
---
Cruel and a dark black / death metal from France. The team's third album. Thick, intense voice over hurricane. As for not knowing the pity roams the poor soul straight to hell. To show you what a devastating plague penetrates everything.

Affliction Gate - Aeon of Nox (From Darkness Comes Liberation) 2009

Death metal Franciaországból. A 35 perces album dalai közel sem a modern vonalról közelítik meg a stílust. Hanem az old school irány náluk a mérvadó. Ha a hangzás is a régi időket idézné meg akkor egészen más lenne a helyzet. Azonban a letisztultan, de közelről sem steril módon megszólaló anyag emiatt sokkal ütősebb lett.

Death metal, ahogy annak lennie kell.
---
Death metal from France. The 35-minute album's songs are not nearly approach the line of the modern style. But the old school towards they will prevail. If the sound is also the old days it would lead to the situation would be quite different. However, to clear up, but not nearly as sterile sounding material was therefore far more punch.

Death Metal the way it should be.

2013. február 10., vasárnap

Dead Again - Occultus Lake (2013)

Sludge/grind/doom Kanadából. Ez a stíluskeveredés egy nagyon eleven albumot eredményezett. 20 perc összesen, de eseményekkel teli. Én csak ajánlani tudom.
---
Sludge / grind / doom from Canada. This style is a confusion resulted in a very vivid album. 20 minutes in total, but full of events. I can recommend it.

http://deadagain.bandcamp.com/track/occultus-lake

Gormenghast - Resist or Serve (2012

Az Orosz death metal banda első/debütáló albuma igen csak jóra sikerült. Maguk a daluk szerencsére nem merülnek ki az eszetlen tempóban. A sebesség és az erő bőven meg van bennük, így egyáltalán nem baj, hogy nincsenek tele a dalok a jól ismert sebességmániás ötletekkel.
---
 The Russian death metal band first / debut album was very good. Fortunately, the song themselves are not confined to the insane pace. This is plenty of speed and power is in them, so there is absolutely no problem, that they are not filled with the songs of well-known speed freak ideas.

2013. február 9., szombat

Beyond Belief - Remind the Skull demo (1991)

A Holland csapat 1991-es demója kapásból a death/doom éjsötét kápolnájába viszi az embert. Az olyan dalok, mint a "Shades Of Sorrow" vagy a "Done With Fate" a kedvenceim a demóról. Nem kétséges, hogy egy egy remek momentuma a stílusnak.
---
The Netherlands team of the 1991 demo volley of death / doom night-dark chapel takes the man. A songs like "Shades Of Sorrow" or "Done With Fate" is my favorite of the demo. There is no doubt that one of the great moments in style.

2013. február 4., hétfő

Urna - Sepulcrum (2006)

Amikor a black metál és a funeral doom találkozik a végeredmény közel sem lesz hétköznapi. Ez a helyzet az Olasz csapat második albumánál is.

"Lassú fekete áradat önti el a végtelenbe futó tereket. Ez a folyam néha kicsap a medréből és a morajlása
felkelti a mélyben nyugvó árnyakat. Az idő születése előtti káoszból gyűjtött hordaléka alatt örökre kihunynak a csillagok."

A lemeze utolsó tétele egy Beherit cover (The Gate of Nanna).
---
When the black metal and funeral doom meets the end result will be far from ordinary. This is the case of the Italian team at the second album, too.

"Slow black tide floods the infinite spaces running. This flow can sometimes precipitated of its bed and the roar of
arouse the dormant deep shadows. The time before the birth of sediments collected during the chaos of the stars are going out forever. "

The last song an album Beherit cover (The Gate of Nanna).

Ad Intra - Inside Us All (2013)

Atmoszférikus doom/death metal az eredetileg Venezuelai bandától. Gyönyörű és félelmetes lemez lett a debütáló albumuk.

Hol vészjóslóan az égbe csap fel a hangok lesújtó orkánja, hol az ember szívébe képes marni. A dalokban érezhetően jelen vannak a dallamos death metal jegyei, amik a doom/death témákkal karon öltve egy maradandó értékekkel bíró lemezt eredményeznek.

Igen ez a 2009-ben alakult csapat nagy kreativitásról tett tanúbizonyságot. Engem 100%-ban meggyőztek.
Ajánlott hallgatnivaló.
---
Atmospheric doom / death metal band originally from Venezuela. Beautiful and terrible was the debut disc.

Where the sky bearing the ominous sound devastating hurricane, where the human heart is capable mill. The songs are noticeably present in the melodic death metal, that the doom / death issues arm in arm in a disk-value will result in permanent.

Yes, this team was founded in 2009, has shown great creativity. I am 100% convinced.
It is recommended to listen to.

Miscreant - Occult Philosophy demo (1998)

Súlyos death metal az Oroszoktól. Kérem, itt aztán van minden amit a stílus rajongója hallani akar.
A csapat a technikás elemeket csak úgy szórja magából, miközben több tonna ül az ember vállain.
---
Serious death metal from the Russians. Please, this is all that he is a fan of the style he wants to hear.
The technical elements of the team can only spend itself, while tons of people sitting on the shoulders.

2013. február 2., szombat

Infernal Tenebra - New Formed Revelations (2012)

Technikás death metal Horvátországból.
Már az első dal tisztességesen az ember arcába mászik. A csapat korábban a black metal terén ténykedett (azt a korszakukat még nem ismerem). Itt viszont a súlyos riffeket tökéletes dallamos szólók ellensúlyozzák.
Remek album.
---
Technical death metal from Croatia.
From the first song to the honest man's face climbs. The team had the black metal was in fact (the age they still do not know). Here, however, the heavy riffs melodic solos perfect counterbalance.
Great album.

Pronostic - Deviated Inner Spectrum Ep (2012)

Technikás/dallamos death metal Kanadából , Quebec-ből.A csapat ezzel az anyaggal mutatkozott be.Ami bizony korrekt lett.
---
Technical / melodic death metal from Canada, from Quebec.The team debuted this substance. Which was certainly correct.

2013. február 1., péntek

Astral Monolith - Astral Monolith (2012)

Zseniális black metal/ambient. A projekt két zenész Eija Risen és B.M. munkája.
Nem ajánlott, hanem kötelező

https://www.facebook.com/astralmonolith/info

http://astralmonolith.bandcamp.com/
---
Brilliant Black Metal / Ambient. The project consists of two musicians and Eija Risen B.M. job.
It is not recommended, but optional.

Darkened Nocturn Slaughtercult - Necrovision (2013)

Négy év után ismét támad a Német black metal banda. Élükön továbbra is Onielar ontja magából keresztény gyilkos szavait. Minden megtalálható az új lemezen amiért a stílust szeretni lehet. A gyönyörű fekete fém pokoli energiát szabadít fel. A kárhozat lángjai az égig érnek és bevilágítják a mocskos földet.
---
Four years after the attack again in the German black metal band. Still led by Onielar pours himself a Christian killer words. All can be found on the new album be like for the style. A hell of a beautiful black metal releases energy. The flames of damnation reach the sky and lighting for this filthy earth.

Who Dies in Siberian Slush - We Have Been Dead Since Long Ago... (2012)

Az Orosz banda 2010-ben egy igazán lehangoló atmoszférával ellátott lemezt adott ki. Egy death/doom monstrumot Szibéria kíméletlen szürke világát megidézve. Ami nálam kapásból a kedvencek közé került. Második albumuk tartja azt a színvonalat amit az első lemez nyújtott.Hát igen meg csinálták másodszorra is. Így egy újabb remekmű született.
---
The Russian band in 2010 with a very depressing atmosphere albums out. A death / doom monster Siberia, evoking grim gray world.As I came volley of my favorites. Their second album maintains the standards provided by the first disc.
Well you did it a second time. Thus, a new work of art was born.

Fulgurum - W Cieniu Smierci (2011)

Atmoszférikus black metal Lengyelországból. Az egy emberes csapat debütáló lemeze még jó is lehetett volna ha jobban ki lenne dolgozva. Mintha az ötletek nem álltak volna össze egy teljes egésszé. Ebben az állapotában számomra unalmas.
---
Atmospheric Black Metal from Poland. The one-man band's debut album is good it could have been better if it were working. If such were not the ideas would be a complete whole. In this state is boring for me.