2012. november 29., csütörtök

Usurper - Divine Spiritual and Intellectual Development (1990)

Thrash metal Hollandiából. A csapatnak ez az egyetlen egy albuma jelent meg. A lemezt közel sem eszeveszett száguldás jellemi. De azért túlzott lassúságról sincs szó. Megfontoltak voltak a srácok , így a végeredmény sokkal jobb lett, mintha hatszoros sebességgel robognánk az akkordok az arcodba.
---
Thrash Metal from the Netherlands. The team is the only one album appeared. The disc is not nearly frantic rush character. But I do not know about it too slow. The guys were contemplated, so the end result is much better than you would in the six-speed dashes chords in the face.

Human Paranoid - Breed Of Cain (2006)

Meg kell hagyni, hogy hallottam már jobb thrash lemezt is Németországból...
De ettől most tekintsünk el. A banda első lemeze ez a 2006-os kiadvány. Már az album hangzása is borzasztó. A zene - nos, van egy olyan érzésem, hogy maga a zenekar se tudta pontosan mit akar vagy direkt lett ilyen kaotikus mix az egész. De paranoid elméknek ajánlott ez a thrash káosz, talán ők rájönnek arra amire nekem nem sikerült.
---
I must admit that I've heard better thrash metal disk from Germany ...
But we look at it. The band's first record in the 2006 edition. Even the album's sound is awful. The music - well, I have a feeling that the band itself did not even know exactly what you want or have direct chaotic mix of all these. But it is recommended paranoid minds of thrash chaos, maybe they will realize that what I could not.

2012. november 28., szerda

Funeral - Oratorium (2012)

A funeral doom Norvég névadója és alapbandája új nagylemezzel jelentkezett. A 72 perces album rengeteg szépséget tartogat. A  szimfónikus  elemekkel átitatott dalok teljességgel úgy hatnak, mintha ott lettek volna a vonós és fúvós hangszerek a stúdióban a csapattal egy hatalmas orgona mellett. Félelmetes mélységekbe és magasságokba visz el az album.

Úgy éreztem, hogy minden bánatom és fájdalmam levetve léphetnék most már síromba. Megnyugodni és elfelejteni az élet okozta sebeket.

A stílus és a zenekar rajongóinak kötelező !!!
---
The Norwegian team, who have is named after in the style of funeral doom, and also one of the the basic band, a new album emerged. The 72-minute album is a lot of beauty to offer. The symphonic elements doped for songs you absolutely can, as if there had been the strings and wind instruments in the studio with the team next to a giant organ. Awesome depths and heights of the album takes you.

I felt like that all my sorrow and pain can move now pitching my grave. To relax and forget the wounds caused by life.

The style of the band and fans must!

2012. november 24., szombat

Neokhrome - Perihelion (2012)

Kezdjük ott, hogy meg se tudok szólalni. Mert egy olyan lemezt hallottam amivel ritkán találkozom. Főleg ha Magyarországról van szó. Igen, mivel itthon a silány és szemétre való bandákat pénzelik míg azok akik tényleg tudnak a háttérbe szorulnak. De vannak akik ebben az állóvízben is olyan produktummal jelentkeznek, hogy eláll az ember szava. Ezt bizonyítja nekünk a kisebb névváltáson átesett  csapat és az albumuk a "Perihelion". Első hallásra észrevenni azt, hogy ez a  black/death metal lemez nem egy hétköznapi dallistával ellátott anyag lett. A csapat  a CD szerint most három emberből áll , akik egy olyan végtelen világot tárnak elénk egy végleges anyagba zárva, hogy sokáig a hatása alatt marad az aki meghallgatja. Színes, változatos, erőtől duzzadó kozmikus csapás. Végtelen és magával ragadó, mint a minket körülvevő univerzum. Nem kétséges, hogy az idei év egyik leghúzósabb albuma született meg, ami még nemzetközi szinten is keményen megállná a helyét.

Nem utolsó sorban meg kell említeni a CD külalakjáért felelős alkotó Hjules nevét is, aki többek közt a szintén magyar death metál csapat a Gutted legutóbbi lemezénél is dolgozott és az ő keze munkája található rajta.

http://www.neochrome.hu/

http://www.facebook.com/Neokhrome

http://www.hjules.com/

---
To begin with, I can not even speak. Because I heard a record which is rare. Especially when it comes from Hungary. Yes, because of the poor at home and throw in gangs because they funded while those who are really able to be relegated. But there are some who are still in the water, so productions appear to waive one vote. This proves we have undergone a minor name change to the team and the album "Perihelion". First hearing to notice that this is a black / death metal plate is not an ordinary material was a list of songs. The team from the CD, it now consists of three people who are in a world of infinite limit us to a final document is closed, it will remain a long time under the influence of the one who listens. Colourful, diversity, exuberant cosmic calamity. Infinite and captivating as the universe around us. There is no doubt that one of the strongest albums of the year you were born, which is still hard at international level would be proud of.

Last but not least it should be mentioned that the CD is responsible for design of components Hjules name, who among other things also the hungarian death metal disc of the team to the last Gutted and worked on it in his handiwork.


http://www.neochrome.hu/

http://www.facebook.com/Neokhrome

http://www.hjules.com/

2012. november 18., vasárnap

Dark Man Shadow - The Shore of Straying Souls (2003)

Dallamos death/black Németországból. A női énekkel és billentyűs játékkal díszített dalok igen erősek. Személy szerint hibát nem találtam a lemezen, azon kívül, hogy helyenként kevesebb szinti és női ének is elegendő lett volna. Így akik a dallamos vonalt kedvelik a durvább muzsikák között bátran tegyenek egy próbát az albummal.
---
Melodic death / black in Germany. The female vocals and keyboard playing is decorated in a very strong songs. Personally, I found an error on the disk, in addition to sometimes less keyboards and female vocals have been sufficient. Thus, those who prefer the melodic lines of the rough music feel free to make this album a try.

Slaktare - From Fall of Leaves to Painful Wrath , Compilation (2011)

Embergyűlölet és élet ellenes gondolatok az egyszemélyes Német black metal csapattól.
Az összeállítás a 2005-ös és a 2008-as demókat tartalmazza. Még ha demós dalokról is van szó , azok kifejezetten jól szólnak.
Ajánlott.
---
Humans nourished hatred against anti-life and thoughts of a single German black metal band.
The compilation of the 2005 and 2008 demos included. Demo songs, even if it is, they are specially good.
Recommended.

2012. november 17., szombat

Ennui - Mze Ukunisa (2012)

Funeral doom Grúziából, Tbilisziből. A két tagot magában foglaló banda első albuma igen korrekt anyag lett. Funeral doom rajongóknak ajánlott.
---
Funeral doom Georgia, Tbilisi. Including two members of the band's first album of material was very fair.Funeral doom fan is recommended.

Monolithe - Monolithe III (2012)

Végre valahára megjelent a Monolithe III. Sylvain Bégot funeral doom projektje már az első album óta egy igen egyedül álló pontja a stílusnak. Nem kellett csalódnom. Az I és a II tökéletes folytatását hallani az egy tételes, több, mint 50 perces albumon.
---
At long last released Monolith III. Sylvain Bégot funeral doom project is the first album from a very unique point of style. I do not have to be disappointed. The I and II are perfect for the continuation of the hearing of a substantive, more than a 50-minute album.

Deathrune - Beneath the Cypress Groves, Demo (1992)

A régi iskolás death metal rajongóinak egy kis csemege a 90-es évek első feléből. A mára már feloszlott Amerikai csapat 92-es demóját csak ajánlani tudom.
---
The old-school death metal fans a little delicacy in from the first part 90s. The U.S. team is now split up 92's demo can recommend it.

2012. november 7., szerda

Witcher - Néma Gyász EP (2012)


Nem is olyan rég jelent meg a magyar Witcher kiadványa a Néma Gyász EP. Mivel már ismertem és kedveltem a két fős zenekart így kíváncsi is voltam a végeredményre.

Az intró után két dalt hallhatunk amik viszik tovább a Witcher-re eddig jellemző vonásokat. A pozitívum már ott észlelhető, hogy a két dal rövidebb lett. Mivel 12-13 perc helyett 7-9 perc is tökéletesen vissza adta azt amit az alkotói meg akartak valósítani. A szinkron a gitár és billentyűs hangszer között tökéletes egészet alkot. A záró instrumentális tételt én egy hosszabb outro-ként fogtam fel és ez legyen az én hibám. Roland továbbra is hozza a remény nélküli világ szavait. Bár a gitár játék lehetett volna színesebb is. De hatalmas problémáim így se adódtak. Vártam némi változásra Karola billentyűs játékában, de ő továbbra is az egyszerűbb motívumokban gondolkodik. Ami néha pont úgy jó, ahogy van,. De egy kis virtuozitás feldobta volna az összképet is.

A hibái ellenére egy nagyon is kellemes dallamokban gazdag Ep született meg.

Az Ep- itt találod meg, a kiadvány kiadójánál:
http://rottencrowz.blogspot.hu/2012/10/out-now-witcher-nema-gyasz-ep.html

---
Not so long ago entered the Hungarian Witcher publication of  Néma Gyász EP. Since I already knew and liked the two-person band so I was curious about the outcome.

After the intro, you can hear two songs that are carried forward from the Witcher has distinctive characteristics. The positive point is there seen that the two songs are shorter. Since 12 to 13 minutes instead of 7-9 minutes is perfect for what it was back to the creators wanted to achieve. Synchronous of the guitar and keyboards in a perfect whole. The final lot on a long instrumental outro, and as I realized it must be my fault. Roland's words continue to a hopeless world. Although the guitar could have been even more colorful. But not so great problems arose. I expected some change in Karola keyboard playing, but she continued to think in a simpler motive. Point which sometimes is the best as is. I threw a bit of virtuosity have the whole picture as well.

Despite the flaws in a very nice rich tone Ep born.

The EP can be found here, in the publication imprint:
http://rottencrowz.blogspot.hu/2012/10/out-now-witcher-nema-gyasz-ep.html

Indesinence - Vessels of Light and Decay (2012)

Az Angol csapatnak 2006-os Noctambulism lemeze után már ideje volt egy újabb albummal jelentkeznie.
A nem egyszer funeral doom-ba hajló témák helyett most  death/doom esszenciával átitatott dalok nehezednek a vállunkra.
(az előző albumra jellemző stílusjegyek visszaköszönnek) Ettől függetlenül súlyos anyag lett. Bennem nincs csalódást a lemezt illetően.
---
The English team in 2006 Noctambulism album after album, it was time for another log.
The funeral doom more than once, leaning into themes rather than just death / doomsteeped essence of the songs are having on our shoulders. (the previous album characteristics styles have resonance at)
Apart from this serious matter was. The disc does not disappoint me concerned.

Headshot - As Above, So Below (2008)

Bivaly erős thrash metal németországból. Ez a masszív lemez kötelező a stílus rajongóinak.
---
Extremely strong thrash metal from Germany. This required a massive disk of style fans.

Worship - Terranean Wake (2012)

A Német csapat 2007 után ismét egy nagylemezt hozott nekünk. Aki már ismeri a csapatot az tudhatja, hogy mire számítson. Lassú temetési menet ami a végtelenbe ér. Minden fény és remény nélkül.

100% Funeral Doom
---
The German team after 2007 once again brought us a disc. Those who already knows the team will know what to expect. Slow funeral procession that reaches to infinity. The deprivation of light and hope.

100% Funeral Doom

2012. november 2., péntek

The Skeletal - The Plague Rituals (2011)


Vaskos holtakat felkeltő dallamokkal  támadó death metál az USA-ból. A vokálért a death metál színtéren jól ismert Kam Lee ( Ex-Massacre) felel. Aki még több csapatban is aktív résztvevő. ( Bone Gnawer, Broken Gravestones, stb.) De a csapat többi tagja sem ismeretlen zenészekből áll. -The Skeletal
Kell még egyéb infó egy zene barátnak ? Kétlem.
---
Massive dead raising death metal melodies attacking from the USA. The vocals are the issues of the death metal scene is well known Kam Lee (ex-Massacre) is responsible. But the other team members is not unknown musicians. - The Skeletal
Must have a musical friend more info? I doubt it.


Coffins - The Other Side of Blasphemy (2006)

Már nem egy death/doom bandát említettem meg a blogban. De ezt a Japán csapatot hatalmas hiba lenne szó nélkül hagyni. Mocskos old school hangzással előadott koporsókat széttörő dalaik kellemes perceket okoznak majd a stílus kedvelőinek.
---
Is no longer a death / doom band I mentioned in the blog. But the Japanese team would be terrible mistake to leave without a word. Filthy old school sound of breaking apart the coffins of their songs are pleasant moments will cause the fans of the style.

Omnihility - Biogenesis (2012)

Technikás halál az Egyesült Államokból. A csapat első nagylemeze bizony jóra sikerült. 45 perc brutalitás.
---
Technical death metal from the U.S.. The band's first album was certainly good. 45 minutes brutality.

2012. november 1., csütörtök

Multiplex - World (1992)

Elvont témákkal operáló death/grind Japánból. Nem egy átlagos/egyszerű anyag.
Ajánlott.
---
Abstract themes operating death / grind from Japan. Is not your average / simple matter.
Recommended.

Be'lakor - Of Breath and Bone (2012)

Arra, hogy a dallamos death metál újult erővel támadt fel hamvaiból  nagyon jó példa lehet az Ausztrál csapat harmadik lemeze. A közel egy órás album egyszerűen zseniális.
---
To the melodic death metal rose again the ashes with renewed vigor very good example would be the third album by the Australian team. The nearly one-hour album is simply brilliant.

Serpentine Path - Serpentine Path (2012)

Death/doom  Amerikából. A zenekarral kapcsolatban csak annyit, hogy a Winter mellett egy volt Electric Wizard tag is erősíti a csapatot. Azt hiszem ez a doom - death/doom rajongóknak máris egy érv a lemez mellett. Akinek ez nem elég hallgassa meg az albumot. És megtudja miről is beszéltem.
---
Death / doom America. The band just in relation to a member under the former Winter from Electric Wizard also strengthen the team. I think this is the doom - death / doom fans already an argument in addition to the disk. Whom it is not enough to listen to the album. And find out what it was talking about.

Kadavar - Kadavar (2012)

70-es évek rock zenéjével hogy állsz ? Mert itt van egy német csapat és egy piszkosul jó lemezt raktak össze.Szóval ha kedveled az említett évtized csapatait ki ne hagyd az albumot.
---
70s rock music you like him?
Because here is a German team. One damned a well put together disc. So if you like the decade that teams who do not let the album.