2013. május 28., kedd

Caskets Open - But You Rule (2010)

Mélyre hangolt doom Finnországból. Recseg, ropog, de közel sem esik szét. Nem bizony, hanem masszívan egybe marad. Hat dal, ami közt mindenki a maga kedvére válogathatja ki a kedvencét. De inkább ne válogass, hanem vidd az egészet.

Deep-tuned doom from Finland. Creak, crackle, but not nearly falls apart. Not certain, but massively remain together. Six songs, among which everyone can find something for himself the favorite. But I'd rather not be choosers, but take it all.

Carneross - Mass Violencia (2012)

Az Argentin thrasherek első albuma (először 2009-ben jelentkeztek egy demóval). Hallottam már erőteljesebb anyagot is, de a végeredmény egyáltalán nem lett rossz. Ha még egy kicsit dolgoznak rajta sokkal nagyobbat ütne a lemez.

The Argentine thrashers's first album (the first time in 2009, appeared in a demo). I've heard of a stronger material, but the end result is was not bad at all. If you have a little work on it a lot more damage to the disc.

2013. május 22., szerda

Aura Hiemis - fiVE (2013)

A Chilei funeral doom/death doom formáció V. vezetésével egy új albumot jelentetett meg. Itt volt már az ideje, ugyanis a 2008-as album óta csak egy split anyagon szerepelt. Rögtön észrevehető, hogy energikus anyag lett, ami a gyorsabb tempó váltásokat sem hanyagolja. Vokális téren is változatos anyag lett. Az atmoszféra megteremtése tökéletesen sikerült. Minden kétséget kizárón kiváló album lett a "fiVE".

/Azt azért érdemes megemlíteni, hogy Herumor V. nélkül az Aura Hiemis nem is létezne, ugyanis egymaga indította el egy emberes projektként./


The Chilean funeral doom / death metal doom formation V. guidance published a new album. Here we had the time, because since the 2008 album only featured a split material. Immediately noticeable is that the energetic material, which does not ignores the faster tempo changes. Material was varied vocal field. Creating the atmosphere was perfect. Indubitable was a great album, "Five."

/It is worth mentioning that Herumor V. without a the Aura Hiemis not exist, as he by himself started the one-man project./

Decaying - The Last Days Of War (2013)

A Finnországi harci gépezet újra támad. Szóval jobb lesz ha fedezéket keresel magadnak, mivel a srácok fegyverarzenálja nem tartogat semmi jót a gyengéknek.

Elsöpör, mint egy villámháború ami a semmiből jelenik meg és véres harcmezőt hagy maga után. A vérontás, a pusztítás, a lángban álló romok végtelenbe vesző rengetege összetöri bárkinek az elméjét. Ez a háború. Csak a halál vethet neki véget.

Az akkordokban rejtőző erő megmarad és támad. Újra és újra. Ahogy ezt a Finn csapat teszi, immáron a harmadik albummal.


The Finnish war machine attacked again. So if you find yourself better shelter because the guys weaponry does not provide anything good for the weak.

Sweep away like a blitzkrieg that appears out of nowhere and leaves a bloody battlefield. The bloodshed, destruction, the toll of endless flame of ruins plenty of crushes everyone's mind. This is war. Only death may cast an end to it.

The chords remain hidden power and attack. Over and over again. As he makes the Finnish team, for the third album.

Apathie - Trugbilder einer Erinnerung (2012)

Piszok jó black metal Németországból. A csapatnak a 2010-es demó után ez az első albuma.
Kötelező.

Damn good black metal from Germany. In 2010, the team released a demo, followed by the album. Required.

Antropomorphia - Necromantic Love Songs EP (1993)

Old school death metal Hollandiából. Az EP címe rögtön az arcodba vágja a lényeget. De a dalok adják az igazi pofonokat. A halál, egy hulla és a morbid szerelem útja. Romantika a belek között.

Old school death metal from the Netherlands. The EP's title cut right in your face to the point. But the songs are given a real slap in the face. The death, a body and the way of morbid love. Romantic the gut between.

Revel in Flesh - Manifested Darkness (2013)

A Német death metal banda a tavalyi debütálást követően idén újabb albumot hozott. Az irány továbbra is old school vonal, ahogy azt megszokhattuk.

The German death metal band after last year's debut album came new albums. The direction is still old school line, as we used to it.

2013. május 18., szombat

Illdisposed - Four Depressive Seasons (1993)

Régi iskolás halál Dániából. A csapatnak ez volt az első albuma. A 47 perces lemez nálam rögtön favorit lett.
---
Old school death metal from Denmark. The team was the first album. The 47-minute disc immediately became my favorite.

The Resistance - Scars (2013)

Death metal Svédországból,ex-In Flames, ex-The Haunted,ex-Carnal Forge taggal a csapatban. Nagyjából sejthető, hogy mire is lehet számítani. Bár a dallamok kaptak szerepet a dalokban, de mégsem ez a mérvadó. Ugyanis a szerzemények úgy száguldanak át az emberen, mint egy úthenger. Aki kedvelte a már említett zenekarok régebbi munkáit az bátran essen neki ennek a lemeznek is.
---
Death metal from Sweden, ex-In Flames, ex-The Haunted, Carnal Forge, ex-member in the a team. Roughly guess of what it is to be expected. Although the tones were in the songs, but it is not the standard. In fact, in the songs of the people they were speeding like a pavingroller. Those who liked in the bands mentioned earlier works feel free to drop him for this record too.

2013. május 15., szerda

Dreariness - My Mind is Too Weak to Forget (2013)

Blackgaze / Depressive Black Metal csapat Olaszországból, ami két Misere Nobis tagot (Gris,Torpor) is magában foglal. Itt vált számomra érdekessé a dolog, ugyanis az Olasz banda már a kedvenceim között van. Így természetessé vált, hogy ezt a lemezt is meghallgatom. Ahogy olvastam a történet még Mexikóban kezdődött, de végül két ugyanazon a néven működő zenekart eredményezett. De ezt már nem óhajtom részletesen elemezni. Aki akar nézzen utána. A lényeg ugyanis az, hogy megszületett az Olasz csapat debütáló albuma ami egy igazi remekmunka lett. Megmondom őszintén meglepődtem, hogy egy énekesnő Tenebra hozza a vokális témákat. De ez koránt sem zavar inkább színessé teszi ezt a bánattól átitatott lemezt. A depresszív zenék kedvelői egy újabb mestermunkát kaptak kézhez. Nem is kell mást tenni, mint minél többet hallgatni.


Blackgaze / Depressive Black metal band from Italy, with two members Misere Nobis (Gris, Torpor) are also included. Here the interesting thing for me has become, since the Italian band has been a favorite among them. Thus, it became naturalizing to listen to this record too. As I read the story began in Mexico, but in the end the same name in two bands resulted. But I have no desire to be analyzed in detail. Anyone who wants to look after her. The important fact is that the birth of the Italian team debut album, which became a real great work. I have to admit I was surprised to get the Tenebra a female singer vocal themes. But this by no means makes more color to this disorder grief-steeped disc. The depressive music lovers were provided with a new masterpiece.You do not need to do is to listen as much as possible.

facebook

Victims of Creation - Symmetry of Our Plagued Existence (2013)

Death/doom Chiléből. A csapat 1992-ben alakult. Ez igen meglepő, mivel ezidáig a most említett anyag az első albumuk az infók szerint. Öt dal több, mint 70 percben. A death/doom súlyos lépései mellett az epikus részek is fellelhetők, amik a tiszta vokállal együtt a tradicionális doom-ra emlékeztetnek.
---
Death/doom from Chile. The team was founded in 1992. This is surprising because the material has now said of first album accordance of info. Five songs for more than 70 minutes. In addition to the death / doom serious steps can be found of narrative parts that are reminiscent of traditional doom with clean vocals.

2013. május 11., szombat

Seeds of Iblis - Anti Quran Rituals (2013)

Az iszlám vallás követőinek világszerte igen nagy a száma. Emiatt több, mint érdekes az Iraki iszlám ellenes black metal csapat, akik két EP után jelentkeztek az első albumukkal. Már a zenekar tagjairól található infók (pl.: fényképek) is megkérdőjelezhetők. Ezen nem is lehet csodálkozni hiszen , amint már említettem sok a követője annak amit ők keményen megvetnek. Szóval figyelnek a saját maguk védelmére. De ez nem akadályozza meg a bandát, hogy dalokat írjanak. Az album utolsó dalával kapcsolatban (Allah is Dead) Friedrich Nietzsche "isten halott" mondata jut eszembe. Az album az iszlám ellenes mivolta után sem veszíti el az erejét, mivel korrekt black metal tételeket tartalmaz.
---
The followers of Islam around the world a very high number. Because of this more interesting than Iraq anti-Islamic black metal band who came to their first album after two EP. Info of the band members have been found (such as photographs) is questionable. This can not be surprising since, as I have said many of the followers of what they despise hard. So pay attention to their own protection. But that does not stop the band to write songs. The last song on the album (Allah is Dead), Friedrich Nietzsche, "God is Dead" comes to mind phrases. The album does not lose its strength after the anti-Islamic nature, as it contains correct black metal songs.

Azoic - Gateways (2013)

Black metal Izlandról. A csapat ezzel az anyaggal debütált, ami rögtön egy album lett. A közel fél órás lemez igen jól sikerült.
---
Black Metal from Iceland. The team made its debut with the subject, which immediately became an album. The nearly half-hour disc very well done.


The Howling Void - Runa EP (2013)

A facebook-os oldalon Ryan már korábban jelezte, hogy az eddig megszokottaktól eltérő anyagot fog kiadni. Hát igen, volt is ok, hogy csodálkozzon az ember.

Az első dal az "Irminsûl" hirtelen, minden előjel nélkül kezdődik el olyan erővel, hogy még én is meglepődtem. A gitárok hangja a black metal-ra emlékeztet. Ez már tényleg mesze áll attól amit eddig megszoktam, de nincs ok panaszra. És ez a folkos atmoszféra egyszerűen gyönyörű. Mintha a Dead Can Dance írt volna egy dalt a fémzene jegyében. Nagy a változás az eddig ismert dalokhoz képest, de ez a szimfonikus csoda lenyűgöző. Nem lehet nem szeretni. A második tétel a "Nine Nights" a már megismert új zenei világot hozza el. Ugyan olyan minőségben.

Meglepő, szokatlan, de minőségi anyag lett a Runa Ep.
---
A Facebook page, Ryan has already indicated that prevail in so far different matter will be issued. Well, yes, there was also reason to be surprised the people

The first song is "Irminsul" all of a sudden, it starts with a force without any sign that even I was surprised. The guitar sound reminds me of the black metal. It really depends what you are lacking far been used to it, but there's no reason to complain. And this is simply gorgeous folky atmosphere. If the than Dead Can Dance had written a song about metal music in mind. The big difference with the known songs, but it's a impressive symphonic wonder. You can not not love. The second lot in the "Nine Nights" has been known to bring a new world of music. The same quality.

It is surprising, unusual, but the quality of material was Runa Ep.

bandcamp

2013. május 7., kedd

Capracide - Theodicy (2012)

Brutális death metal Floridából. A csapat a technikás elemek felhasználásával egy masszív albumot írt meg. Nincs semmi felesleges görcsölés vagy túlbonyolított riff halmaz. A kevesebb néha több és ez tökéletesen igaz a lemezre. Pont ezért lett ennyire jó az anyag.
---
Brutal death metal from Florida. A team of technical components written using a massive album. There's nothing overcomplicated or unnecessary cramping riffs set. Less is more and it is perfectly true to the disk. That's why the material is so good.

facebook

bandcamp

Six Feet Under - Undead (2012)

Meg mondom őszintén már régen hallgattam utoljára a csapatot. Hogy miért ? Mert nem rajongtam a groove-os dolgaikért. Főleg ha a rap is bekerül a képbe. Így örültem ha minél messzebb vagyok a dalaiktól. De most ezzel a lemezzel megfogtak. Jól szól, bár ha a hangzást nézzük nem lesz egyedi darab, de tökéletes ezekhez a dalokhoz. Ezek után bátran állok majd neki az idei albumnak.
---
It has been a long time since I listened honestly tell your team. Why? Because I was not a fan of the groove has worked. Especially when the rap is included in the picture. So I was happy when I'm farther away from the songs. But now with this album got me.Sounds good, but let's see if the sound will be a unique piece, but perfect for these songs. Then feel free to stand him in this album after these.

Chaos Synopsis - Art of Killing (2013)

A Brazil csapat második lemeze. A négy évvel ezelőtti albumhoz képest némi változás állt be. A tisztább death metal témákat felváltotta a death/thrash. Meg kell hagyni a thrash jótékony hatással volt a lemezre. Ezt az albumot már jóval gyakrabban fogom hallgatni, mint az elődjét. Azon egyszerű oknál fogva mert jobban tetszik.
---
The Brazilian team's second album. Compared to the album four years ago, some change in it. A cleaner death metal themes was replaced by death / thrash. It should be a thrash will have benefited on the disc. I have been listening to this album more often than his predecessor. For the simple reason because more like it.

2013. május 3., péntek

Rest In Peace Jeff Hannemann

Mikor halálod hírével találkoztam nem akartam elhinni. De el kellett fogadnom, hogy a hír igaz. Remélem utad rövid volt és könnyű. Legyen részed az örök pihenés és nyugalom az istenek csarnokában.
---
When news of his death I met could not believe it.But I had to accept that the news is true. I hope your journey was short and easy. Be a part of the eternal rest and peace in the hall of the gods.

Jeffrey John "Jeff" Hanneman (1964-2013)

2013. május 1., szerda

Gallileous - Necrocosmos (2013)

A Lengyel funeral doom banda legutóbbi anyaga óta hatalmas változáson ment keresztül. Tisztességesen meglepődtem mikor az első dal megszólalt. Itt már én is tudtam, hogy ez a banda se lesz a régi. Mert ami most jellemzi a zenekart az az atmoszférikus doom metal. A billentyűs hangszer pedig a 70-es éveket felidéző játékával lehetne akár kuriózum is a zenekar történetében. De maga a zenei összkép is vissza tekint a már említett 70-es évekbe. Még a progresszív jelző sem túlzás az idei lemezt illetően. Ha ezen az egészen sikerül az embernek túltennie magát a zenével is meg tud majd barátkozni. Jelenleg még én én is szokom ezt az új formát.
---
The Polish funeral doom band since the last material has undergone tremendous changes. Fairly surprised when the first song started. Here I already knew that this band never gets old. Because it is now characterized by a band of atmospheric doom metal. The keyboard instrument will be in the 70s by evoking curiosity from playing in the band's history. But you're a musical pictures can look back to the previously mentioned the 70s years for. Even the progressive signal no exaggeration to regard this disc. If this is the way people manage to make it beyond the music itself also will be able to make friends. Currently I have this I can get used to the new format.

Forgive Me - Last Drop of Life (2010)

Depresszív black metal Jordániából. A két emberes csapat egy korrekt albumot jelentetett meg 2010-ben. Depresszív black fanoknak érdemes meghallgatni.
---
Depressive Black Metal from Jordan. The two-man team with a fair albums published in 2010. Depressive black fans want to hear.

Crematory - Denial Compilation (2009)

Svéd old school death metal. A régi szép időkből. Az összeállítás még jó is lehetne, hiszen kapnánk egy kivonatot a banda munkásságából. De a 17 dalos lemez nagy része hallgathatatlan minőségű dalokat is tartalmaz. Ami enyhén szólva is negatív része az anyagnak. Kizárólag fanatikusoknak.
---
Swedish old school death metal. In the good old times. The assembly can also be good, because we would get an extract from the band's his art. But most of the 17-song disc includes songs listenable quality. Which is say the least negative part of the material. Only fanatics.

Shroud of Distress - Be Happy EP (2011)

"Be Happy", ugye ezt te se gondoltad komolyan ? Ez inkább egy keserédes vicc a világ árnyak uralta oldaláról. Szívesen mondanám magamnak, hogy oké legyen "Be Happy", de ez nem megy. Mintha egyfolytában fojtogatnának és így az élet csak egy torz tükörképe lenne a lelkemnek. Ez a test egy börtön, a bőr feszül és penge éle ragyog a felszínén...
---
"Be Happy," you're not really serious about this? It's more of a bittersweet joke in the world of shadows dominate site. I sincerely say to myself to be okay, "Be Happy," but it does not work. Like all the time feel that I strangled and so is life would only be a distorted mirror of the soul. This is a prison of the body, the skin is stretched and on the surface the cutting edge shining...

Psychonaut 4 - 40% Demo (2011)

Depresszív black metal Grúziából. A csapat már ennél a demónál nagyon jól tudta mit is akar. Ugyanis egy piszok jól összerakott anyag lett. Három depresszív/őrült dalt rejt magában ez a 2011-es demó.
---
Depressive Black Metal from Georgia. The team has even the demons knew very well what he wants. Indeed, became a mess as well constructed material. Three depressed/insane song is inherent the 2011 demo.

Death Aura - Winds of Mortal Hope Demo (2007)

Ambient/depresszív black metal Görögországból. A 17 perces anyag egy mestermunka. Ritka az ilyen. Gyönyörű, félelmetes és szomorú.
---
Ambient / Depressive Black Metal from Greece. The material is a 17-minute masterpiece. It's very special. Beautiful, fearful and sad.

Dreams After Death

Magyar funeral doom metal. Az egy emberes zenekar nevével egyszer már régebben találkoztam, de csak az utóbbi pár napban kezdtem a zenével is megismerkedni. És a dalokat hallgatva döbbentem rá, hogy egy kissé lemaradtam. De ami késik az nem múlik. Így bátran ajánlhatom a Dreams After Death lemezeit a funeral doom rajongóinak.
---
Hungarian funeral doom. The one-man band names I have met once previously, but I just started to get to know with the music of the past few days. And listening to the songs, I realized that I missed slightly. But that did not slow down the pass. So feel free to recommend it to Dreams After Death records for funeral doom fans.

http://www.dreamsafterdeath.com

A Cloud In Circle - Let Me Die (2011)

Depresszív black metal Argentínából. Az album dalai hol lassabb,hol gyorsabb tempóban haladnak a halál felé. Ez is a változatosságot mutatja, ami jellemző az egész albumra.Korrekt munka lett. A stílus rajongóinak ajánlott.
---
Depressive Black Metal from Argentina. The album's songs where slower pace where faster moving towards death. It also shows the diversity that is characteristic of the whole album. Work has been correct. Recommended for fans of the style.

A Cloud In Circle

Condenados - A Painful Journey into Nihil (2011)

Doom, régóta tudjuk mekkora ereje van. Most egy Chilei banda prezentálja ezt. A három fős zenekar 2005 óta tevékenykedik és ez az első albumuk. Spanyol és angol nyelven írták meg az ítéletnap pokoli próféciáit. Tették ezt a lehető legjobb módon, ugyanis zseniális lett a lemez.
---
Doom, long time known size power. Now this presents a Chilean band. The three-member band is active and is the first album since 2005. Spanish and English was the doomsday prophecies of infernal. They did this in the best possible way, as the disc is brilliant.

Cry - Eternal screams of silence Demo (2009)

Szerencsére rendszeresen találkozom olyan zenekarok anyagaival amik még nem túlzottan ismertek, de ettől függetlenül nagyon jók. Ez a helyzet az egy emberes Indiai banda demójával is. Depresszív black/ambient dalok találhatók ezen a rövid demón. Érdemes őket meghallgatni.
---
Fortunately, I meet regular with bands substances that are not very well known, but nonetheless very good. This is the case of the one-man-band demo of India as well. Depressive black/ambient songs are found in this short demo. You should listen to them.