2011. december 22., csütörtök

Drakonhail - ...Des Ailes.... (2011)

Black metál francia földről.
Az egyszemélyes csapat (Dunkel) lemeze igen csak jóra sikerült.30 vagy 21 perces dalait hallgatva egy percig se unatkoztam.Sikerült neki az ami igen sokaknak nem,a kikerülhetetlen monotóniát színesíteni.Mivel nem a legkönnyebb feladat ébren tartani a figyelmet ennyi időn keresztül.
El lehet bizony merülni a zene adta atmoszférában.Ez számomra nagy pozitívum.

Persze a dupla lemezen a nyolc dal között találunk rövidebb darabokat is.De mindegyikükre jellemző az a black metál adta fagyos,de magával ragadó érzés.

A lemez hossza 103 perc elsőre talán rémisztő lehet,de a dalok megérik,hogy időt szánjunk rájuk.
----
French black metal from the ground.
The one-man team (Dunkel) album was very good.
30 or 21 minutes of listening to his songs never was bored for a minute.
He succeeded in that so many people do not, the inevitable monotony colorful.
Since it is not the easiest task to keep alive the attention so many times over.
Is it possible to dive the music certainly has atmosphere.
This is my a large plus.

Of course, the double-disc of eight songs can be found for less
pieces as well.But each of them characterized by a black metal was cold, but an immersive feeling.

The record length of 103 minutes can be daunting at first perhaps, but the songs well worth taking the time to appreciate them.

Necromimesis - Ashk (New Edition) + Trance, or Decease Compilation (2010)

Érnek néha meglepetések.Funeral doom iranból.
Igen jól olvasod.(Bár az 1000 Funerals már rég óta ismerős számomra.)
De akkor is érdekes összefutni egy ottani zenekarral.
Ami esetünkben  egy egyemberes(Saeid Nasiry) zenekarról van szó
A stílus kedvelői tegyenek vele egy próbát,mivel közel sem rossz a Necromimesis.
+
Ashk arabul :Szerelem
---

Worth sometimes surprises.
Funeral doom from Iran.
Yes you read well. (Although the 1000 Funerals have long been familiar to me.)
But it's still an interesting run in with a local band.
As our case is a one-man (Saeid Nasiry) band is about.
Fans of the style make him a try, is not nearly as bad Necromimesis.
+
Ashk Arabic: Love

2011. december 20., kedd

Catacombs - In the Depths of R'lyeh (2006)

Funeral doom amerikából.
Azt a fajta mély nyugtot nem adó hangulatot árasztja
magából amit annyira kedvelek.
A finn Tyranny jut róla eszembe.

Xathagorra Mlandroth egymaga készítette el az albumot.
72 perc kímélet nélkül.
Kötelező a stílus rajongóinak.
----
Funeral doom from the USA.
It was the kind of deep not subject to tax receipts atmosphere
what I like so much of himself.
The Finnish Tyranny comes to mind about him.


Xathagorra Mlandroth by himself created the album.
72 minutes mercilessly.
Mandatory for fans of the style.

2011. december 18., vasárnap

Solothus - Ritual of the Horned Skull Demo (2011)

Old school death/doom a finnektől.
A demó három dalát ajánlott kripták közelében hallgatni.Mert valószínűleg hasonló helyen írhatták őket.
---
Old school death / doom from Finland.
A three-song demo recommended crypts near silent.
Because they probably could write similar to place.

Graveless - Eternal Lies Ep (1999)

Death/doom északról.
A norvég csapat nem volt hosszú életű,egy demó és ez az ep a diszkográfiájuk.
A 17 perc alatt hallható 4 dal közel sem rossz.
----
Death / doom from the north.
The Norwegian team was short-lived, and this is a demo EP in discography.
The 17-minute played song about four is not bad either.

Tuhonvarjo - Syvyyden Syli Demo (2010)

Death doom a finnektől.
Dallamokkal,atmoszféra teremtő billentyűs munkával.
Több,mint biztató.
---
Death of doom from Finland.
Melodies, atmosphere in keyboards, creative work.
More than good.

Morito Ergo Sum - Moonchild Ep (2011)

Bánattal teli doom svédországból.
Az ep dalai alapján igen jó dolgokat hozhat még a csapat.
Majd meglátjuk.
(A  Solitude Aeturnus és My Dying Bride között tudnám őket
elhelyezni.De ez persze az én személyes véleményem.)
---
Full of sorrow doom from Sweden.
The EP's songs can still be very good things about the team.
We'll see.
(The Solitude Aeturnus and My Dying Bride between them could
place.But of course this is my personal opinion.)

2011. december 13., kedd

From The Vomit - Memoirs of Misery (2011)

Megmondom őszintén a zenekar neve alapján
nem teljesen erre számítottam.
Meg is lepődtem rendesen.
Rock&Roll hangulatot áraszt magából az album.
Persze itt nem a stílusok keveredésére kell gondolni.
A lazaság ami szenvtelenül árad a dalokból.
Nagyon is jó és változatos death metált eredményezve.

Csak ajánlani tudom az amerikai banda debütáló lemezét.
---
Tell the truth under the name of the band
not quite what I expected.
I was surprised properly.
Rock & Roll ambiance of the album itself.
Of course you do not need to think about the blending styles.
The looseness of the song from which flows calmly.
Very good and varied resulting in death metal.

I highly recommend the U.S. band's debut album.

Arcthuris - Mondsucht (2011)

Szimfónikus dark ambient németországból.
De az nem elhanyagolható tény,hogy ebben az
atmoszférikus  black metál is hallatszik.
Nem sokat,pont ezért az ambient hangulat teremtő
dallamai a dominánsak.
Tetszetős.
---
Symphonic Dark Ambient from Germany.
But the not inconsiderable fact that in this
atmospheric black metal is heard.
Not much, just so the ambient mood created
tunes of are dominant.
Sleek.

2011. december 9., péntek

Galaktik Cancer Squad - Eroberer (2011)

Egyszemélyes(Argwohn) progresszív  black metál csapat lemeze németországból.
Érdemes időt szánni rá.
----
One Man (Argwohn) progressive black metal band album from Germany.
It is worth to spend time on it.


Galaktik-Cancer-Squad


Beyond - Thrash In Black (2011)

A magyar,Gyöngyösi thrash brigád friss erőtől duzzadó
lemeze.Sajnos  beárnyékolja a zenekar dobosának,Zavarkó Lacinak tragikus halála.
Igen,ezért is nehéz úgy írnom a lemezről,hogy ne jutna eszembe, az album megjelenését ő már nem élhette meg.

Szóval mit is hallunk a lemezen ?
Színtiszta,őszinte thrash metált.
A zenekar tisztességesen teljesített,több lépcsőfokot lépve előző "Thrash" című albumuk után.

Thrash fanoknak kötelező.
---
A Hungarian thrash brigade (Gyöngyös) swelling with fresh force involved
album.Unfortunately, overshadowed by the band's drummer, Zavarkó Laci's tragic death.
Yes, it is difficult to write a disc that would not mind this album
His appearance is not live it.

So what we hear on the disc?
Pureand sincere thrash metal.
The band performed honestly, multi-step stepping
previous "Thrash" album after.

Thrash fans are required.

http://www.beyond.hu/

Escarnium - Rex Verminorum (2011)

Szívet melengető death metál a braziloktól.
Tessék csak meghallgatni a Ep-t.
Csalódás kizárva.
---
Heart-warming from the Brazilian death metal.
There you go just to listen to the EP.
Disappointment is excluded.

Thulcandra - Under a Frozen Sun (2011)

Bármennyire is tettszik a lemez
ha Dissection-t akarok hallgatni akkor
azt fogok.

Hiába lett frenetikusan jó az "Under a Frozen Sun".
A hasonlóság kegyetlenül zavar.
Ez van.
---
Much is made ​​based on the record
If you want to listen to you, DISSECTION
I will.

Despite the good was frantic, "Under the Frozen Sun."
The similarity is cruel disorder.
That's it.

2011. december 3., szombat

Totalselfhatred - Apocalypse in Your Heart (2011)


Ezidáig még nem találkoztam a zenekar nevével.
Sajnos.
Amit tényleg nem értek.
Pedig a finn csapat depresszív black metálja számomra
keserű,de mégis örömteli találkozás.

Személyes véleményem szerint a Lifelover rajongók jóban lesznek a lemezzel.Már ha eddig nem ismerték volna.Persze a stílus (depresszív  black) rajongók se hagyják ki a lemezt.
---
So far I have not encountered a band name.
Unfortunately.
What I really do not understand.But the Finnish team of depressive black metal to mebitter, but a joyful meeting.

My personal opinion, Lifelover fans will ship with the disc.
Even if you have not yet been recognized.Of course, the style (depressive black) fans do not leave the disc.

Midnight Odyssey - Funerals from the Astral Sphere (2011)

Lenyűgözően hangulatos ambient/black metal ausztráliából.Nem meglepő,hogy egyszemélyes zenekarról van szó.Dis Pater az atyja a Midnight Odyssey-nek.A dupla lemez összesen két órányi hallgatnivalót rejt magában.
Tökéletes.
---
Impressively atmospheric ambient / black metal from Australia.Not surprisingly, it is a personal music.
Dis Pater, the his father the Midnight's Odyssey.
The double plate of food in two hours of listening
fraught.
It's perfect.

Coldwar - Christus Deathshead (2011)


Death metál írországból.
A "Christus Deathshead"  a csapat harmadik nagylemeze.
Nem tartogat semmi meglepőt vagy újdonságot.
Mindezektől függetlenül kellemesen
duruzsol a fülembe.
Nincs is másra szükségem.
---
Death Metal from Ireland.
The "Christus Deathshead" the team's third album.
Not hold anything surprising or new.
Apart from that all pleasantly
ding in my ear.
There is something else I need.

Godhater-Odium (2011)


Nyers black metál orosz földről.
A három fős csapat ezzel a lemezzel debütált
ami közel sem sikerült rosszul.
----
Raw Russian Black Metal from the ground.
The threemember team made ​​its debut
this recordnearly could not be badly.

2011. november 19., szombat

Megalodon - Throne of Skulls (2011)


Veszettül jó sludge/doom az amerikai Texas-ból.
Vétek kihagyni.
---
Furiously good sludge / doom in the U.S. from Texas.
Shame to miss
http://megalodon.bandcamp.com/

Your Pain Is Endearing - Fall Of An Empire (2011)


Az angol csapatnak ez a második kislemeze.
A 22 perces anyag valami zseniális progresszív death
metált rejt magában.Piszok erős összeállítás.
---
The English team is the second single.
A 22-minute material some brilliant progressive death
metal potential.Dirt on strong composition.

King's-Evil - Sacrosanct (2011)


Színtiszta thrash metál japánból.
Kegyetlenül erős album lett a "Sacrosanct".
A stílus rajongóinak kötelező.
----
Pure thrash metal from Japan.
Brutally heavy album, the "Sacrosanct".
The fans of the style required.

Dødkvlt - II (2011)


Lord Theynian finnországból egy igen eredeti black metál lemezt hozott össze.
Experimental Black Metal-nak is lehet nevezni azt amit az albumon hallani.
Nekem édes mindegy a kategória.Egyszerűen favorit lett a több,mint egy órás album.
---
Lord Theynian Finland a highly original black metal disk put together.
Experimental Black Metal's call it what you may hear on the album.
I have a her each category.
Simply become a favorite for more than a one-hour album.

Delta Cepheid - Entity (2010)


Progresszív death metál németországból.
A lemez igen változatosra sikerült.
Pluszba még tiszta női vokált is hallunk a háttérben ami egyáltalán nem gyengíti az összképet.
---
Progressive Death Metal from Germany.
The album was very diverse town.
Plus clean female vocals can hear in the background which does not weaken the overall picture.

Mutilated Messiah - Total Fucking Slaughter (2010)


Death metál írországból.
Szolid balladák romantikus lelkeknek.
----
Death Metal from Ireland.
Solid ballads, romantic souls.

Thrash Metál- Brazília,Mexikó,Spanyolország/Thrash Metal - Brazil, Mexico, Spain

Panic - Rotten Church (1987) 

Transmetal - Veloz y Devastador Metal,Compilation (1994)


Legion - Lethal Liberty (1989)

2011. november 11., péntek

Esoteric - Paragon Of Dissonance (2011)


Három évvel a "The Maniacal Vale" után újra jelentkezett az angol zenekar.A 90 perc feletti időtartammal bíró lemez ismét egy egyedülálló utazásra viszi az embert.Félelmetes egy album lett.A válladon érzed a súlyt és mégis könnyű ,varázslatos érzés a dalokat hallgatni.Kevesen képesek ilyen atmoszférát teremteni.

Az Esoteric idei lemeze sem lesz egy könnyű hallgatnivaló.
De nem is való mindenkinek.
---
Three years after "The Maniac Vale" came back after the British band.The 90 minute duration over again with a plate having a unique journey through the people. Was an fearsome album.The shoulders feel the weight and light weight
wonderful feeling to hear the songs.
Few people are able to create such an atmosphere.

The Esoteric year will not be an easy album to listen to.
But it's not for everyone.

Mournful Congregation - The Book of Kings (2011)


Az ausztrál csapat legújabb lemeze hozta azt amire számítottam.Minőségi funaral doom-ot.

Súlyos, végzetes látomások a végről,halálról.
---
The Australian team's latest album that was expected.
High quality Funar Doom.

Serious and fatal visions of  fate and death.

"Adorn the new King
For the old is dead
Deserved doom shall be unto you…"

Catharsis - Proles Florum (1998)


Ismét találtam egy számomra érdekes albumot az oroszoktól.

Ha nagyon kategorizálni kellene akkor a Gothic/doom környékén tájolnám be a zenekar lemezét.A dalszövegek My Dying Bride-dal rokon sorokból állnak.Engem személy szerint nagyon emlékeztet az egykori
magyar zenekarra az EvenSong-ra.

A csapat azóta már teljesen más stílust képvisel.
---
Again, I found an interesting album with the Russians.

When should you really categorize a Gothic / Doom is orientated around theband album.The lyrics My Dying Bride song-lines are related.
I am personally very reminiscent of the former EvenSong to the Hungarian band.

The team already has a completely different style.

Isole - Born from Shadows (2011)


A 2004-ben alakult svéd doom banda ötödik
nagylemeze egy remekmű lett.
Persze ez nem volt kétséges.
A "Silent Ruins" is sokszor megfordult a lejátszóban
és ez a "Born From Shadows" esetében se lesz másképp.
---
In 2004, Swedish doom band founded in the fifth
album was a masterpiece.
Of course it was not in doubt.
The "Silent Ruins" is often reversed in the player
and the "Born From Shadows" is not the case otherwise.

Arcosolium - Brutal Assertion Of Authority (2010)


A svéd death metál banda nem szórakozott sokat,a bemutatkozó nagylemezük összesen 21 percet tesz ki.
A hangzás szintjén kissé steril lett a lemez .Míg a dalok nem mutatnak különösebb dolgokat,elég egyszerűek lettek.
Talán második nekifutásra majd jobban összeszedik magukat.
---
The Swedish death metal band is not much amused, their debut LP makes a total of 21 minutes.The sound level of the disc was a bit sterile. While the songs do not show any particular things that are quite simple.Perhaps her second run and then gathered themselves better.

2011. november 6., vasárnap

Arkham Witch - On Crom's Mountain (2011)


Iszonyat jó heavy/doom .
Nem jutok szavakhoz.
Azon már meg se lepődök,hogy angol csapatról  van szó.

Kötelező !
---
High loathing heavy / doom.
I can not for words.
However, do not be surprised by an English team is involved.

Required!

Endless - Beauty, Tears and the Setting Sun (1999)


Death/doom a kanadából.
Sajnos a csapatnak ez az egyetlen nagylemeze.
Amit kifejezetten sajnálok,mivel minőségi dalok sorakoznak az albumon.
---
Death / doom from Canada.
Unfortunately, the team is the only album.
We express regret, lined up in quality songs on the album.

Human Head - Inside the Head (2010)


Thrash metál,mexicó.
Nálam abszolút kedvenc lett.
Elsöpör mindent az útjából.
Kegyetlen erő van benne.
---
Thrash Metal from Mexico.
My absolute favorite.
Swept away all of the way.
It is a cruel power.

Charred Walls of the Damned - Cold Winds on Timeless Days (2011)


Steve DiGiorgio,Richard Christy,Tim "Ripper" Owens,Jason Suecof.
Megbízható nevek.
És aki ebben kételkedik,az tényleg hülye.
Zseniális lemez lett a "Cold Winds on Timeless Days".

Kár is a szót pazarolnom.Az album magáért beszél.
---
Steve DiGiorgio, Richard Christy, Tim "Ripper" Owens, Jason Suecof.
Trusted names.
And who doubts this, it is really stupid.
Was a brilliant record "Cold Winds on Days Timeless."

Too bad the word is wasted.The album speaks for itself.

Ontogeny - Discord and Disillusion (2011)


Az amerikai csapat második lemeze igen erősre sikerült.Próbára teszi az embert.Egy kicsit szokni kell.
De hiba nincs benne.
Agy zsibbasztás 100%-on.
---
The American team was a strong second album.
Test of the man.A little bit to get used to it.
But there is no fault in him.Brain numbing at 100%.

Atriarch - Forever the End (2011)

Blackened Doom ,sludge/doom sötét árnyalatokkal ?
Nem mindegy ?
Az amerikai banda debütáló nagylemeze jó lett,ez a lényeg.
---
Blackened Doom, sludge / doom dark shades?
Does it matter?
The American band's debut album was High, that's the point.

2011. október 29., szombat

Grim Raper - Lamb 2 Slaughter


Egy kis agydarálás magyar módra.
Gyorsan megkedveltük.

Tessék csak hallgatni.
Ráadásul még fizetni se kell érte.
----
A small brain grinding Hungarian style.
Quickly liked.

Come just to listen to.
Moreover, not even pay for it.


Innen le tudod tölteni/ From here you can download:
http://users.atw.hu/bitsculptor/downloads.html

The Undergrave Experience : Macabre - Il Richiamo delle Ombre (2011)


Minőségi funeral doom olaszországból.
A  megszokottaktól eltérően itt a két dal (43 percben)
a horrorfilmek világát idézi.
Mindezt a stílus jellegzetességeivel.
Lassú tempó,nyomasztó atmoszférával.
Zseniális.
---
High quality funeral doom Italy.
Unlike the usual two songs (43 minutes)
evokes a world of horror movies.
This characteristic of the style.
Slow tempo, oppressive atmosphere.
Brilliant.

Entrails - The Tomb Awaits (2011)


A svéd death metál csapat második albuma.
Nem meglepő,hogy ez a lemez is az old school death metál jegyében készült el.
Mocskosul jól szól !
----
The Swedish death metal band's second album.
Not surprisingly, this album is old school death metal
made in the spirit.
It sounds nasty!

Krisiun - The Great Execution (2011)


Megérkezett az 1990-ben alakult brazil horda legújabb lemeze.Itt bizony nincsen techno,mint a Morbid Angel lemezén.Csakis death metál,a hogy azt kell.Mindez 60 percben.
---
Arrived in Brazil in 1990, was the latest horde disks.
There is certainly no techno like Morbid Angel album.
Only in death metal, it should be.
This is 60 minutes.

2011. október 21., péntek

Cruciamentum - Convocation of Crawling Chaos Demo (2009)

Igazi old school finomság a death metál rajongóinak.
A demó csak 4 tételt tartalmaz.
De azok bizony tökéletesek.
----
Delicacies of the real old school death metal fans.
The demo only four items.
But they certainly are perfect.

Insane Vesper - Abomination Of Death (2011)

A lemez Suscipiat Daemone ... intrójával kezdődik.
Ezt minden horror rajongónak ismernie kell.
Ezek után a nyakamba kaptam egy jó adag black metált.
Ahogy azt kell.

A csapat francia  és 2002 alakult,idén jött az első nagylemez.Jó néhány zenekart hallottam már  a franciáktól és most sem kellett csalódnom.
Az ottani bandák nagyon értik a stílust.Ez nem vitás.
Az Insane Vesper a legújabb példa erre.
---
The disc Suscipiat daemon ... intro begins.
This is all horror fans should know.Then my neck I got a high dose of black metal. As it should be.

The French team was established in 2002 and this year was the first album.
A number of bands I've heard the French were not disappointed and now.
The local bands really understand the style.
It is not in dispute.Insane Vesper In the latest example.

Agnosys - Alterations (2011)

Progresszív/death metál a franciáktól.
Egy kevés dallamos death metál hatással.

Jól összerakott album az "Alteration".
Csak ajánlani tudom.
---
Progressive / Death Metal from the French.
A small melodic death metal influence.

Well put together the album, "Alteration".
I highly recommend renting.

Warbringer - Worlds Torn Asunder (2011)

Az amerikai thrash metál csapatot már senkinek se kell bemutatni (remélem).
Ismételten egy hatalmas lemezzel jelentkeztek.
Thrash 100%-ban.
---
The American thrash metal band nobody should have to show (I hope).
Again, a huge plate of initiation.
Thrash is 100%.

2011. október 15., szombat

Calvarium - The Skull of Golgotha (2003)

Nem tudom eddig miért nem hallottam erről a finn csapatról
semmit,mert a korong minőségi black metált rejt magában.

Ajánlott.
---
I do not know why you have not heard about the Finnish team
anything, because the disc quality black metal potential.

Recommended.

Tsjuder - Legion Helvete (2011)

A norvég csapat visszatérő lemezére egy rossz szavam se lehet.
Igazi északi fekete fém.
Plusz pont 10 perces záródalért  "Vårt Helvete".
---
The Norwegian team returning to drive a bad word can not.
Real Nordic black metal.
A bonus 10-minute closing track of  "Vårt Helvete".

Nocturnal Fear - Excessive Cruelty (2011)

Az amerikai thrash metál csapat ismét egy tökéletes lemezzel jelentkezett.
Még egy fokkal jobb is lett,mint az előző albumuk.
---
The American thrash metal band back in a perfect disc occurred.
There was also a bit better than the previous album.

Arckanum - Helvítismyrkr (2011)

Akárhogy is nézem ez csak egy szimpla sorlemez lett.
Többet vártam.
---
Either way I look at it is just a single series of record.
I expected more.

2011. október 7., péntek

Erebus Enthroned - Night's Black Angel (2011)

Piszok jó black metál ausztráliából.
Egyszerűen kötelező a lemez meghallgatása.
---
Damn good black metal from Australia.
Simply listen to the disc is required.