2012. július 29., vasárnap

Blessed Curse - Blessed Curse (2012)

Az amerikai csapat még Devastator néven kezdte meg ténykedését. A névváltás után ez az első dalcsokor tőlük. Tömény thrash metál 64 percben. Elsőre soknak tűnhet, de szerencsére nincs a lemezen mélypont. Bár az is igaz, hogy kevesebb dallal nagyobbat ütött volna a lemez. Ettől függetlenül thrash fanoknak erősen ajánlott.
---
 The U.S. team has started its activity was known as Devastator. The name change after the first material from them. Concentrated thrash metal 64 minutes.At first little seems pretty far, but fortunately there is no low point on the disk. While it is true that fewer songs would have gotten a larger disk. Regardless it is strongly recommended thrash fans.

When Nothing Remains - As All Torn Asunder (2012)

Doom/death Svédországból egykori Nox Aurea tagokkal. A lemez dalai és az atmoszféra mind nagyívű alkotásra vall. És ez bizony a részletekben is hallatszik. Nem egy gyorsan összecsapott lemezzel állunk szemben. Tökéletes munka. Egyetlen dolog zavart és az az album cover, mert véleményem szerint egy sokkal komolyabb cover-t érdemelt volna ez a remek lemez.
---
Doom / death metal from Sweden Nox Aurea ex-members. The album's songs and the atmosphere of art and religion are ambitious. And it certainly is in the details can be heard. Not an album quickly hit we face. Perfect work. The one thing about the album cover and the confusion, because in my opinion a far more serious and deserved a cover is this excellent album.

2012. július 28., szombat

shEver - Rituals (2012)

A Svájci death/doom csapat visszatért. A nőkből álló négyesfogat tökéletes lemezt hozott. Jól emlékszem mikor először hallottan shEver dalt, lesújtottak azok az akkordok és azok a súlyos témák visszaköszönnek most is. Ezek mellet egy változatos album született, tehát ne higgye senki hogy elfáradtak volna. A csapat rajongóinak ajánlott. Azok a death/doom fanok akik még nem ismernék őket ne hagyják ki a lemezt.
----
The Swiss death / doom band is back. The foursome, made ​​up of a woman has a perfect album. I well remember when I first heard shown shEver song, the chords and they are afflicted with severe themes have resonance now. They were next to a diverse albums, so do not think anyone that would be tired. Recommended for fans of the team. The death / doom fans who are would not know them do not leave the disc.

2012. július 22., vasárnap

Vrag - Öröktéli Éjszakák Demo (2012)

Az egy emberes magyar (Szombathelyi) zenekar azaz Neubauer Roland ismét jelentkezett. Az Avarkoporsó demója után itt vannak a következő demó dalai.

Míg az Avarkoporsó demó dalaival az őszi erdőt járhattuk be bánattal telve és az élettől búcsúzva, addig az idei demó dalai már komorabb hangot ütnek meg. Az örök tél kíméletlen világa tükröződik vissza. A halál fagyos birodalma tárul elénk. A hangulat és a szövegek is komorabb hangot ütnek meg. Ami az Avarkoporsó után egy tényleges folytatásként tudható be, hiszen az őszi képek után a tél hóval fedett tájai uralkodnak.

Az Avarkoporsó-hoz hasonlóan ez a demó is jól összerakott dalokat rejt magában. Ajánlott.
---
The one-man Hungarian (Szombathely) band that is Neubauer Roland once again occurred. The Avar Coffin demo after demo songs here are the following.

While the Avarkoporsó demo songs of the autumn forest to walk in full of sorrow and farewell from life, until this year's demo songs have hit a more somber tone. The ruthless world of eternal winter is reflected back. In the frozen realm of death unfolds before you. The mood is somber voice and the lyrics strike. As for the Avarkoporsó as a continuation after a physical due to the images since the autumn, after the winter snow-covered landscapes dominate.

The Avarkoporsó, similar to this demo is fraught with well constructed songs. Recommended.

The Slow Death - II (2012)

Az ausztrál death/doom csapatnak már a debütáló lemeze is kiváló munka volt. A második lemezzel kapcsolatban se lehetnek problémái az embernek. Remek album , a több, mint egy órás alkotás számomra hibátlan lett.
----
The Australian death / doom the team has done an excellent debut album. The second disc related issues can not lose. Great album, more than an hour work me intact.

Suffocation (Spa) - Brutales Nauseas Demo (1991)

Annak aki még nem hallott volna róla tudnia kell, hogy volt a jól ismert amerikai csapaton kívül is Suffocation Spanyolországban. Ez még nem lenne halálosan fontos ha a csapat egyetlen demója nem lenne értékelhető. A 22 perces anyag death metal, a maga nyers formájában.

 ---

To him who has not heard of you should know that the well-known also outside U.S. team was Suffocation in Spain. This would not be deadly if the team is an important one demo would not be evaluated. The 22-minute death metal material, in its rough form.

2012. július 21., szombat

Ascaris - Grapes of Wrath Ep 1996

Régi sulis death metal a lengyelektől. A mára már feloszlott csapattól már csak azért is ezt az Ep-t választottam mert ez lett a kedvenc.Csak meg kell hallgatni a Desert Storm-t és máris érthető lesz a választásom (talán érthető lesz, de ki tudja ezt). Erőtől duzzadó dalok, igazi death metal kompozíciók.
---
Old school death metal from Poland.The team has now split up if only to this Ep was chosen because it was my favorite. You just have to listen to Desert Storm was and you will understand my selection (perhaps be understandable, but who knows it).Swelling force involved songs, real death metal compositions.

Misere Nobis - Fade Away Gradually, My Hope... (2012)

Mint mindegyik irányzat a metálban már a depresszív black metál is elérte azt amit el lehet és felmutatott jó néhány erős és egyben meghatározó albumot. Így itt sem volt meglepő a középszerűség felbukkanása. De ez az olasz zenekar rácáfol arra, hogy nincs irány amerre még tekinteni lehetne. Debütáló albumok egy remekbe szabott alkotás lett az elejétől a végéig. A záródalban a Regnat Silentium-ban lehet érezni legerősebben a depresszív black lényegét. Tehát a stílust még nem kell temetni. Ne számítson senki újdonságra. Csak tiszta szomorúságra, remek dalokkal. Mert ettől szép ami fájdalmas.
---
Like all of the trends found in both metal and depressive black metal has reached it, and that can be presented quite a few strong and decisive in one album. So here was the surprise appearance of mediocrity. But this Italian band belies the fact that there is no direction she could have seen. His debut album is a superb creation was made ​​from start to finish. The final song of the Regno Silentium can feel most strongly in the essence of depressive black. So the style is not to be buried. Do not expect anyone just pure novelty sadness, great songs. Because this is beauty painful.

Sacrimony - ...and Abyss he Created (2011)

Lengyelországból érkezett ez a funeral doom/ambient lemez. Nálam bizony sikeresen vette az akadályokat. Az instrumentális szerzemények 50 percen keresztül pihentetik dallamaikkal az embert. Remek album lett.
---
Poland came this funeral doom / ambient record. I certainly did successfully with obstacles.He has 50 minutes of instrumental their melodies are left by the man. Great album was.

2012. július 9., hétfő

Eye of Solitude - Sui Caedere (2012)

Death/Doom az Egyesült Királyságból. A lemez 72 perce alatt olyan mélységekbe viszik a dalok az embert amik tényleg nyomot hagynak maguk után. Nem túlzás azt állítani, hogy az album egyes pillanatai a funeral doom-ban is megállnák a helyüket, mert olyan kilátástalanságot árasztanak magukból. Nem mellesleg az a nagyon lassú tempó is felüti a fejét ezek mellett.

 Az énekes, Daniel Neagoe teljesítményére sem lehet igazán panasz. Egyedül egy lehet zavaró, hogy az érzések nem jönnek át 100%-ban. Mivel a klasszikus death metalra jellemző hörgésből többet kapunk.
---
Death / Doom the United Kingdom. The album is 72 minutes of the songs carry deep into the man that really leave their mark behind. It is no exaggeration to say that some of the moments of the funeral doom album was also sustain their position, because hopelessness in their sheds themselves. Not incidentally, the very slow pace also appear next to their head.

 The vocalist, Daniel Neagoe performance can be truly worried. Only one can be confusing to the feelings do not come through 100%.Since the the characteristics classic death metal growls out more is obtained.

Castle - Blacklands (2012)

Általában nincs bajom azzal ha egy nő áll a mikrofonnál, de most bizony van.
Ugyanis az amerikai doom csapat lemeze nem lenne rossz ha egy erősebb
torok adná a vokált. Mivel amit hallani lehet az túl kevés. Pedig a zenével sikerült
megbarátkoznom.
---
Usually I have no problem with a woman standing at the microphone, but it certainly is now.
Indeed, the U.S. team doom album would not be bad if a stronger would the throat vocals. As you can hear too little of. But the music was
get used.